Enviament gratuït a partir de 40€!

CONDICIONS GENERALS D’ÚS WEB

 1. Visió general

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació (d’ara endavant, “Condicions Generals”),regular l’accés, registre, navegació, descàrrega i ús de totes i cadascuna de les pàgines web situades sota el domini www.higeacbd.com seus respectius subdominis i subdirectoris (d’ara endavant, “Lloc web” o “Llocs web”) aquests dominis són propietat de Jordi del Barri. Aquestes Condicions Generals també regulen l’accés, descàrrega i ús de qualsevol altra informació, textos, gràfics, fotos, imatges, música, sons, aplicacions informàtiques o comptes en qualsevol plataforma social que es creen, dissenyen, promocionen o difonen “Higea CBD” i Jorge del Barrio i a les quals es pot accedir des del Lloc Web o des de qualsevol altra pàgina web o aplicació informàtica (d’ara endavant, “Higea CBD” i Jorge del Barrio i a les quals es pot accedir des del Lloc Web o des de qualsevol altra pàgina web o aplicació informàtica (d’ara endavant, , “Continguts”).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Higea CBD (d’ara endavant, el “L’EMPRESA”) posa a disposició dels seus usuaris la següent informació de registre del titular del Lloc Web i/o Continguts:

Lloc web: www.higeacbd.com

Nom social del titular del web: Jorge del Barrio López

Número d’identificació fiscal: 09348205Q

Adreça: Carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213

Telèfon de contacte: 617085567

Contacte: pot posar-se en contacte amb l’EMPRESA per correu ordinari a l’adreça del domicili social; trucant al telèfon de contacte en horari d’atenció al client o a través de la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

MITJANÇANT L’ACCÉS, VISUALITZACIÓ O UTILITZACIÓ DELS MATERIALS O SERVEIS ACCESSIBLES EN O A TRAVÉS DEL “LLOC WEB” O EL “CONTINGUT” ACCESSIBLE EN O A TRAVÉS DEL “LLOC WEB” O ALTRES PÀGINES WEB O APLICACIONS INFORMÀTIQUES, VOSTÈ ENTÉN I ACCEPTA AQUESTES “CONDICIONS GENERALS” COM A EQUIVALENT LEGAL D’UN DOCUMENT ESCRIT I VINCULANT.

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL “LLOC WEB” I DELS “CONTINGUTS”

L’accés i ús del lloc web de l’EMPRESA, així com l’accés i ús dels Continguts, estaran subjectes a aquestes Condicions Generals. L’ús de qualsevol lloc web propietat de l’EMPRESA o dels Continguts atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes les Condicions Generals vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals. Li suggerim que revisi aquestes Condicions Generals amb freqüència per estar al corrent del seu abast i les modificacions que s’han fet. En accedir als llocs web i/o als Continguts propietat de l’EMPRESA després de la publicació de la notificació d’aquestes modificacions, alteracions o actualitzacions, vostè es compromet a complir amb les noves condicions. L’usuari és conscient que l’accés i ús del Lloc Web i/o dels Continguts és responsabilitat seva i exclusiva.

Alguns serveis en els llocs web de la l’EMPRESA i/o algun Contingut poden estar subjectes a condicions, reglaments i instruccions particulars que, si escau, se superposen, completen i/o modifiquen aquests termes i condicions (d’ara endavant, “Condicions Particulars”),que ha de ser acceptada per l’usuari abans de la prestació del servei corresponent. La prestació del servei a petició de l’usuari implica l’acceptació expressa de les Condicions Particulars que s’apliquen. Dins de l’expressió “Lloc Web” s’entén tots els continguts, incloent-hi, entre d’altres, dades, gràfics, textos, logotips, marques, programari, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, expressions i informació i altres inclosos en el mateix, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o mitjà, tangible o intangible independentment de si són susceptibles de propietat intel·lectual d’acord amb el Text Refós de la Propietat Espanyola.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles en el Lloc Web així com els Continguts exclusivament amb finalitats particulars, a l’exclusió de qualsevol manera d’ús diferent d’aquest, així com a l’exclusió específica de qualsevol ús amb ànim de lucre o que els informes es beneficiin, directes o indirectes a l’usuari o a tercers.

Aquestes Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que puguin aplicar amb antelació en casos concrets, són expressament acceptades i sense reserva per part de l’usuari pel simple fet d’accedir al Lloc Web, utilitzant de qualsevol manera els materials i serveis del Lloc Web i / o l’accés o ús de qualsevol manera els Continguts i / o participació en promocions o concursos. Quan l’accés i l’ús de determinats materials i/o serveis del Lloc Web i/o dels Continguts estigui subjecte a condicions particulars, aquestes Condicions Particulars es donaran a conèixer prèviament a l’usuari, i si és el cas, substituiran, complementaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí establertes. L’accés i ús d’aquests materials o serveis subjectes a Condicions Particulars implicarà, per tant, l’adhesió plena a les Condicions Particulars que els regulen en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi als mateixos, amb aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a aquestes Condicions Generals.

En cas de contradicció entre els termes i condicions expressats en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars, sempre prevaldran els termes acordats en les Condicions Particulars, encara que només pel que fa a les disposicions incompatibles i només pel que fa a aquests materials o serveis del Lloc Web i/o dels Continguts subjectes a aquesta normativa específica.

L’EMPRESA podrà modificar unilateralment i sense previ avís la prestació, configuració, continguts i serveis del Lloc Web i dels Continguts, així com les seves Condicions Generals. Si aquestes Condicions Generals són substituïdes per altres en la seva totalitat o en part, aquestes noves condicions generals o, si escau, les persones físiques, s’entendran acceptades de la mateixa manera que les establertes. No obstant això, l’usuari del Lloc Web i/o dels Continguts haurà d’accedir a les seves Condicions Generals i a les Condicions Particulars dels serveis del Lloc Web i/ o dels Continguts que utilitzi, periòdicament per prendre consciència de l’actualització dels mateixos, si n’hi ha.

En el cas que l’usuari no accepti aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc Web i/o als Continguts o, si ha accedit, abandonar-les.

L’usuari haurà d’establir les mesures tècniques de seguretat adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics utilitzats per accedir a Internet i, en particular, el Lloc Web i/o els Continguts, sent conscients que Internet no és un mitjà totalment segur. El cost de l’accés telefònic o altres despeses necessàries per accedir al Lloc Web i/o als Continguts serà a càrrec exclusiva de l’usuari.

Amb caràcter general, els serveis i materials oferts a través del Lloc Web i/o els Continguts estaran disponibles en castellà, i l’EMPRESA podrà a la seva discreció presentar aquests serveis i materials addicionalment en altres idiomes.

 1. Menors

Queda prohibit l’accés, la inscripció, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega de materials i/o l’ús dels serveis de qualsevol lloc web i/o contingut d’EMPRESA per part de menors (menors de 18 anys). L’usuari, a través del registre, representa responsablement i garanteix que té almenys 18 anys. No obstant això, l’EMPRESA no pot verificar la certesa de les dades facilitades, ni serà responsable d’aquelles persones menors que accedeixen al Lloc Web i/o als Continguts de l’Empresa infringint aquesta condició d’accés. L’EMPRESA recomana que els pares, representants o tutors legals monitoritzin o prenguin les precaucions oportunes durant la navegació de menors a través d’Internet, així com establir filtres sobre la informació i continguts als que els menors puguin accedir o no.

 1. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L’ÚS DEL LLOC WEB I/O CONTINGUTS.

L’usuari no podrà modificar ni suprimir en cap cas les dades identificatingals que existeixin de l’EMPRESA. L’usuari només podrà accedir als serveis i materials del Lloc Web i/o dels Continguts a través dels mitjans o procediments que s’han posat a la seva disposició a aquest efecte en el propi Lloc Web i/o en els Continguts, o que s’utilitzin periòdicament a Internet a aquest efecte, sempre que no impliquin violació dels drets de propietat intel·lectual/industrial, ni d’algun tipus de dany al Lloc Web i/o als Continguts, ni a la seva informació o serveis oferts. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis, informació i materials del Lloc Web i/o dels Continguts de l’Empresa d’acord amb la Llei i les seves Condicions Generals. En cap cas l’ús del Lloc Web i/o dels Continguts per part de l’usuari infringeixi la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic i en tot moment ha de fer un ús correcte i lícit dels serveis, informacions i materials del Lloc Web i/o dels Continguts.

L’usuari podrà:

o Accedir i navegar de forma gratuïta, i sense autorització prèvia, als materials i serveis del Lloc Web i/o dels Continguts, sens perjudici de l’exigència de registre previ i / o acceptació de condicions particulars respecte a determinats serveis i continguts concrets, segons es determini en aquestes Condicions Generals o, si escau, en les Condicions Particulars d’aquests serveis.

o Utilitzar els serveis i materials del Lloc Web i/o dels Continguts per a ús particular.

En cap cas l’usuari podrà realitzar les següents activitats:

 1. (a) Difondre continguts o propaganda d’actes racistes, xenòfobs, pornogràfics, obscens, obscens, denigració o que incita o promogui l’actuació d’actes criminals, violents difamatoris o degradants en funció de l’edat, el sexe, la religió o la creença; o que ho faci, promogui o incita directament o indirectament a la disculpa del terrorisme o que sigui contrari als drets humans i als drets i llibertats fonamentals de tercers, a la legislació vigent, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, o a fins nocius que puguin perjudicar, danyar o impedir de qualsevol manera l’accés als mateixos , en detriment de la EMPRESA o tercers.
 2. b) Realitzar actes contraris als drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels seus legítims propietaris.
 3. c) Provocar danys en els sistemes informàtics de l’EMPRESA, els seus proveïdors o tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, codi lesius o programari o altres sistemes que puguin causar danys o alteracions en els sistemes informàtics, o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels materials o serveis del Lloc Web i/o dels Continguts, o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels mateixos, o accés no autoritzat a qualsevol material i serveis del Lloc Web i/o dels Continguts.
 4. d) Transmetre publicitat per qualsevol mitjà i, en particular, mitjançant l’enviament de missatges electrònics, quan l’enviament de la publicitat no hagi estat sol·licitat o autoritzat pel destinatari.
 5. e) Utilitzar el Lloc Web i/o els Continguts, en la seva totalitat o en part, per promoure, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació sobre tercers sense l’autorització prèvia i per escrit de la societat,o incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials al Lloc Web i/o als Continguts, llevat que ho autoritzi expressament la DE L’EMPRESA.
 6. f) Utilitzar els serveis i materials oferts a través del Lloc Web i/o els Continguts contraris a les Condicions Generals i/o a les Condicions Particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut, així com en perjudici o perjudici dels drets d’altres usuaris o contraris a la legislació vigent.
 7. (g) Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de la legítims propietaris que puguin contenir el Lloc Web i/o els Continguts, o els símbols, logotips o marques comercials que EMPRESA o els legítims tercers propietaris dels drets incorporen les seves creacions i que poden estar subjectes a propietat intel·lectual o industrial.
 8. (h) Incloure en un lloc web i/o aplicacions de la seva responsabilitat o propietat un hiperenllaç que genera una finestra o sessió del programari de navegació utilitzat per un usuari del seu lloc web, incloent marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat i a través del qual es mostren el Lloc Web i /o els Continguts.

 

L’Usuari serà responsable davant l’EMPRESA, o de tercers, dels danys i perjudicis de tota classe que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’incompliment o incompliment, directe o indirecte, d’aquestes Condicions Generals. L’EMPRESA en tot moment garantirà el respecte a l’ordre legal vigent, i es reserva el dret de denegar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari al Lloc Web i/o als Continguts, quan es produeixin una o diverses circumstàncies descrites en aquesta clàusula.

 

 1. ID D’USUARI I CONTRASENYA

L’EMPRESA es reserva el dret de sol·licitar el registre d’usuaris per a l’accés a determinats serveis o informació del Lloc Web i/o dels Continguts, per als quals se sol·licitarà l’elecció d’una contrasenya que permeti la identificació personal de l’usuari (“nom” i “contrasenya”). L’identificador d’usuari un cop creat el seu perfil serà exclusiu de totes les PLATAFORMES de l’EMPRESA. Podeu obtenir més informació sobre el registre únic dels usuaris a la Política de privadesa i protecció de dades personals.

Les claus d’accés assignades seran personals i inadferibles, no podent transferir, fins i tot temporals, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les contrasenyes i noms assignats, si escau, a accedir al Lloc Web i/o als Continguts. En el cas que l’usuari conegui o sospiti de la pèrdua, robatori o utilització de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de posar aquesta circumstància a l’atenció de l’EMPRESA al més aviat possible. L’usuari serà responsable de les despeses i danys causats per l’accés i ús del Lloc Web i/o dels Continguts per qualsevol tercer que utilitzi a aquest efecte les claus i noms de l’usuari per ús o pèrdua no diligent dels mateixos per part de l’usuari.

 1. CONDICIONS PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS I SORTEJOS

Procediment d’inscripció:

Si un usuari decideix inscriure’s per participar en els concursos, sortejos, promocions i altres serveis especials que l’EMPRESA pugui oferir en el seu lloc web, se li demanarà que completi formularis específics en cada cas, havent d’emplenar almenys aquells camps que s’indiquen com a obligatoris per a la consecució de les finalitats i finalitats a les quals es pretén aquest servei en particular, així com seguir les instruccions detallades per gaudir-ne.

Serà responsabilitat de l’usuari que tota la informació facilitada durant la participació en aquests serveis (concursos, sortejos, promocions especials, etc.) sigui veraç i actualitzada.

Les dades d’emplenament obligatòries s’especifiquen en el mateix formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà que no es puguin registrar com a partícip en ells. Un cop emplenada la inscripció i després de l’emplenament del formulari inicial, es podrà requerir la realització d’informació addicional assegurant que, per al tractament de totes les dades personals lliurades, el EMPRESA compleix amb tots els requisits establerts en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i legislació complementària i per tant s’inclou en l’apartat de Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les normes i normes de participació en concursos, sortejos i altres promocions especials i serveis específics s’establiran en les Bases i Regles Específiques per a un d’ells.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els materials i informació del Lloc Web i/o dels Continguts de l’Empresa estan subjectes a la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els materials i altres elements que es mostren al Lloc Web i/o als Continguts (inclosos, entre d’altres, dibuixos, textos, gràfics, fotografies, àudio, vídeo, programari, signes distintius, etc.) pertanyen a la societat o, si escau, a tercers que han consentit la cessió dels mateixos a la DE L’EMPRESA. L’empresa també és propietària dels logotips, noms comercials, dominis i marques registrades de la seva propietat.

Els materials i la informació que l’usuari pugui aportar al Lloc Web i/o als Continguts de la EMPRESA (foto, àudio, vídeo, etc.) ha de respectar els drets d’imatge i propietat intel·lectual (si n’hi ha), sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol reclamació que pugui existir davant la EMPRESA com a conseqüència de l’ús i difusió d’aquests materials i informació.

L’accés, navegació, ús, localització i/o descàrrega de materials i/o ús dels serveis del Lloc Web i/o dels Continguts per part de l’usuari, no s’interpretarà en cap cas com una renúncia, transmissió, llicència o cessió de la total o parcial dels drets de la societat o, si escau, pel titular dels corresponents drets. L’usuari només té un dret d’ús estrictament personal i privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir dels serveis, quedant estrictament prohibit el seu ús amb finalitats beneficioses o comercials. En conseqüència, no es permet eliminar, eludir ni manipular l’avís de drets d’autor i qualsevol altra dada que identifiqui els drets EMPRESA o els seus respectius titulars incorporats als continguts i / o serveis, així com als dispositius tècnics de protecció o qualsevol informació i / o mecanismes d’identificació que puguin contenir en el mateix.

En particular, queda estrictament prohibit l’ús de qualsevol material o elements del Lloc Web i/o dels Continguts per a la seva inclusió, total o parcial, en altres llocs web fora del Lloc Web i/o dels Continguts sense la prèvia autorització per escrit dels titulars del Lloc Web.

Les referències a noms i marques o marques registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin propietat de l’EMPRESA o de tercers, prohibeixen implícitament el seu ús sense el consentiment de l’EMPRESA o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte la representació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i/o dels Continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius inclosos i protegits per la Llei.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial estan reservats i, en particular, queda prohibit modificar, corregir, copiar, reutilitzar, explotar de qualsevol manera, reproduir, transformar, doblegar, subtitular, vendre, llogar, prestar, comunicar públicament o permetre l’accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, fer segones o posteriors publicacions, pujar fitxers, enviar, transmetre, utilitzar, processar o distribuir de qualsevol manera la seva utilització o part dels continguts, elements, materials, informació i productes, incloent-hi el Lloc Web i/o els Continguts amb fins públics o comercials, i incloure’ls en un lloc web diferent, si no s’autoritza expressament per escrit pel Lloc Web i/o els Continguts amb fins públics o comercials, i incloent-los en un lloc web diferent, si no s’autoritza expressament per escrit pel Lloc Web i/o el Contingut. societat o, si escau, el titular corresponent dels drets.

Els danys causats a l’EMPRESA per l’ús indegut d’objectes no propis o engany en el tractament de l’intercanvi podran donar lloc a accions penals contra l’usuari i responsabilitat pels danys i perjudicis causats, per la qual cosa serà l’EMPRESA la que iniciarà accions en defensa del Cedente

Si l’acció o omissió, culpable o negligent, directament o indirectament imputable a l’usuari del Lloc Web i/o dels Continguts que es tradueixi en la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la societat o de tercers, provenen de la danys, pèrdues, obligacions conjuntes, despeses de qualsevol tipus, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats derivades o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, ja sigui civil, penal o administratiu, Empresa vostè té dret a orientar-se a aquest usuari per tots els mitjans legals a la seva disposició i reclamar les quantitats d’indemnització, danys morals o danys a la pròpia imatge, conseqüents danys i pèrdues de beneficis, publicitat o altres costos que puguin ser de reparació, quantitats de sancions o condemnes, interessos per retard, el cost de finançament de totes les quantitats en què les quantitats en què l’empresa,els costos i l’import de la defensa (inclosos els advocats i advocats) en qualsevol procediment en què el l’EMPRESA per les causes anteriors, pels danys i perjudicis causats per la seva actuació o omissió, sens perjudici de l’actuació que es deuen al dret Empresa.

Les reclamacions que pugui portar l’usuari en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial en relació amb el Lloc Web i/o els Continguts s’han d’adreçar al seu correu postal de contacte (carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213) o al seu correu electrònic de contacte([email protected]).

 1. INFORMACIÓ I ELEMENTS DEL LLOC WEB I/O CONTINGUTS

 

a) SOCIETAT Informació Corporativa

L’usuari coneix i accepta que les dades relatives a l’EMPRESA o a les empreses que foren aquest grup empresarial, i la naturalesa de la qual és econòmica, financera i / o estratègica (d’ara endavant, “Informació Corporativa”) esrealitza únicament amb finalitats informatives. La informació corporativa s’ha obtingut de fonts fiables, però, tot i haver pres mesures raonables per assegurar que aquesta informació és veraç, real i pot mostrar els resultats empresarials de la EMPRESA, això no representa ni garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s’ha de confiar en termes absoluts.

b) Informació facilitada o publicada per usuaris i/o tercers

El Lloc Web i/o els Continguts poden incloure informació o continguts proporcionats per fonts diferents de l’EMPRESA,incloent-hi la informació facilitada pels usuaris del Lloc Web i/o dels mateixos Continguts. L’EMPRESA no garanteix, ni assumeix cap responsabilitat per la certesa, total o exactitud d’aquesta informació i/o contingut, inclosos els supòsits establerts en l’apartat 4. ↑ «Responsabilitat de l’usuari per l’ús i el contingut».

 

L’usuari no podrà introduir, emmagatzemar o difondre a través del Lloc Web i/o els Continguts, qualsevol contingut o material que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial, ni en general els continguts pels quals no tingui, d’acord amb la llei, el dret a reproduir, distribuir, adaptar, copiar, corregir o posar-lo a disposició de tercers. Significa informació, elements o continguts rebuts per l’usuari en el Lloc Web i/ o a través dels Continguts, els rebuts per qualsevol mitjà, ja siguin comentaris, suggeriments o idees, fins i tot aquells que continguin vídeos, textos, fotografies, imatges, àudio, programari, etc. Aquests continguts s’entendran transferits a la empresa de forma gratuïta, durant el temps màxim permès i per a tothom, i pot ser utilitzada per la SOCIETAT dins dels límits establerts per la normativa de desenvolupament, sense cap obligació de confidencialitat respecte a aquests continguts o informació. Aquesta cessió significa autorització per utilitzar la pròpia imatge de l’usuari, sense tenir en compte, quan el contingut, en qualsevol suport o format conté aquest últim, a efectes comercials de l’EMPRESA. Està estrictament prohibit enviar als usuaris informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera o que contingui elements o continguts propietat de tercers sense haver obtingut prèviament l’autorització per al seu ús.

A causa de la gran quantitat de material que es pot allotjar al Lloc Web i/o als Continguts, és impossible per part de la EMPRESA verificar l’originalitat o no infracció dels drets de tercers en els continguts proporcionats per l’usuari, sent aquest únic responsable de totes les finalitats de les infraccions que es puguin cometre com a conseqüència de la prestació d’aquests continguts.

L’EMPRESA podrà modificar els materials facilitats pels usuaris, amb la finalitat d’adaptar-los a les necessitats de format del Lloc Web i/o dels Continguts.

Sens perjudici del que disposen aquestes condicions generals, quan la publicació dels continguts realitzats per l’usuari sigui com a conseqüència de la seva participació en un determinat concurs o promoció, o, si escau, en determinats serveis del Lloc Web i / o dels Continguts, les Condicions Particulars seran preferibles en cada cas establertes en les bases reguladores del concurs o promoció i / o polítiques específiques d’ús del servei web, sent aquestes Condicions Generals com a complementàries a les anteriors.

 1. ENLLAÇOS O HIPERVINCLES AL LLOC WEB I/O CONTINGUTS

L’usuari que vulgui introduir enllaços o hipervincles des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web i/o Continguts de l’Empresa haurà de complir les condicions que es detallen a continuació, sense ignorar-ne la responsabilitat derivada del seu incompliment:

 1. L’enllaç o hiperenllaç només enllaçarà amb la “pàgina d’inici” o pàgina d’inici del Lloc Web però no podrà reproduir-lo de cap manera (“inline”, “links”, “deep-links”, “browser” o “border environment”, còpia de textos, gràfics, etc.).
 2. En tot cas estarà prohibit, en tot cas, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en tot moment, establir “marcs” o marcs de qualsevol classe que envolufinn el Lloc Web i/o els Continguts o que permetin la visualització d’una part o de la resta del Lloc Web i/o dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc Web i/o dels Continguts i, en tot cas, quan permetin la visualització d’elements del Lloc Web i/o dels Continguts juntament amb continguts fora del Lloc Web i/o dels Continguts en una forma: (i) indueix o és probable que enganyi, enganyi o enganyi els usuaris pel que fa a la veritable procedència dels elements que es mostren o els serveis utilitzats; (ii) constitueix un acte de comparació o imitació injusta; (iii) servir per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi de l’EMPRESA; o, (iv) de qualsevol altra manera, està prohibit per la legislació aplicable.
 3. No es faran declaracions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’EMPRESA,els seus empleats, clients o la qualitat dels serveis que presta es faran des de la pàgina i/o aplicació que introdueixi l’enllaç.
 4. En cap cas, s’expressarà o implicarà a la pàgina i/o aplicació on es troba l’enllaç que l’EMPRESA hagi donat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocini, col·labori, verifiqui o supervisi els serveis del remitent.
 5. L’ús de qualsevol marca de paraula, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de la dins de la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per la EMPRESA i sempre que, en aquests casos, es permeti un enllaç directe al Lloc Web i/o als Continguts en la forma establerta en aquesta clàusula.
 6. La pàgina i/o aplicació que estableixi l’enllaç o hiperenllaç ha de complir fidelment la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar a continguts propis o de tercers que: (i) són il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (incloent, entre d’altres, contingut pornogràfic, violent, racista, etc.). (ii) induir o induir a l’usuari a la falsa creença que la EMPRESA subscriu, avala, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport a les idees, manifestacions o expressions del remitent, lícites o il·lícites; (iii) són inapropiats o irrellevants per a l’activitat de la EMPRESA en atenció al lloc, continguts i temàtiques del lloc web i / o aplicació del remitent
 7. L’autorització per inserir un enllaç o hiperenllaç no pressuposa, en cap cas el consentiment per reproduir els aspectes visuals i funcionals (“look and feel”) de qualsevol Lloc Web i/o Contingut d’EMPRESA. En particular, l’autorització per a la inserció d’hipervincles al Lloc Web i/o als Continguts estarà condicionada pel que fa a la dignitat i llibertat humana. El lloc web en el qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informació o continguts il·legals, contraris a la moral i als bons costums i a l’ordre públic, ni contindrà continguts contraris a cap dret de tercers.
 8. En cap cas l’establiment de l’enllaç implica l’existència de relacions entre els societat i el titular del lloc web i/o aplicació en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de la EMPRESA dels continguts o serveis que s’hi ofereixen posats a disposició del públic.

La EMPRESA podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar els motius d’aquesta sol·licitud, que qualsevol enllaç o hiperenllaç al Lloc Web i/o els Continguts siguin retirats, estant obligats a ser el responsable del lloc web i / o aplicació que publiqui l’enllaç per procedir immediatament a la seva supressió.

ÚS DE “COOKIES”

El titular d’aquest Contingut informa als usuaris que poden utilitzar “cookies” quan un usuari navega pel Contingut. Pots obtenir més informació sobre l’ús que fem de les “cookies” en el document de política de cookies.

Garanteix

La Empresa declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia a la seva disposició, per garantir el funcionament del Lloc Web i dels Continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius o malintencionats als usuaris. Si l’usuari té coneixement de l’existència de qualsevol il·legal, il·legal, contrari a les lleis o que pugui constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar immediatament a l’EMPRESA perquè pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

Responsabilitats

L’EMPRESA està exempta de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis en qualsevol concepte i naturalesa en els següents casos:

 1. A causa de la impossibilitat o dificultats de connexió utilitzades per accedir al Lloc Web i/o als Continguts, interrupcions del servei, retards, errors, mal funcionament dels mateixos independentment del tipus de connexió o mitjans tècnics utilitzats per l’usuari.
 2. Per a la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web i/o als Continguts, així com la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i/o dels Continguts o dels serveis i/o elements dels mateixos, quan això es deu a la interrupció del servei per manteniment tècnic del Lloc Web i/o dels Continguts, o per una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o per una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o per una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o els Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa fora de l’àmbit de control del Lloc Web i/o dels Continguts, o a una causa externa empresa,o per als serveis dels prestadors de serveis d’informació.
 3. Per accions doloses o culpables de l’usuari, o que tingui els seus orígens en causes de força major i qualsevol altra que escapi del control de l’EMPRESA.
 4. Mitjançant atacs dels anomenats “hackers” o de tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que l’EMPRESA hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons les seves possibilitats tècniques.
 5. Pels danys i perjudicis que puguin causar la informació, continguts, productes i serveis prestats, comunicats, allotjats, transmesos, mostrats o oferts per tercers fora de la EMPRESA,inclosos els proveïdors de serveis de la societat de la informació, a través d’un lloc web al qual es pot accedir a través d’un enllaç existent en aquest lloc.
 6. Per qualsevol dany o dany en el programari o maquinari de l’usuari derivats de l’accés al Lloc Web i/o als Continguts de l’EMPRESA o de l’ús de la informació o elements o aplicacions que conté.
 7. Per a la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, disponibilitat o exactitud de la informació o serveis continguts en el seu Lloc Web i/o els Continguts, ni per danys directes o indirectes en relació amb l’ús de la informació o elements continguts en el mateix.

L’usuari del Lloc Web i/o dels Continguts serà personalment responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe causats a l’EMPRESA directament o indirectament, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes Condicions Generals o, si escau, de les Condicions Particulars. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, la SOCIETAT no serà responsable dels danys directes o indirectes, conseqüents danys o pèrdues de beneficis. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions que puguin incórrer o dels danys i perjudicis que pugui causar l’ús del Lloc Web i / o dels Continguts de l’EMPRESA,eximint-se de qualsevol responsabilitat. L’usuari és l’únic responsable de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra l’EMPRESA o contra l’usuari sobre la base de l’ús per part de l’empresa del servei, o de la informació que pugui haver estat enviada a l’EMPRESA per qualsevol mitjà. L’usuari assumeix totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’incorrin en l’EMPRESA en relació amb aquestes reclamacions o accions legals.

L’EMPRESA posa a disposició dels usuaris una sèrie d’enllaços, bàners o altres enllaços que puguin donar accés a l’usuari a llocs web de tercers. L’accés a altres llocs web de tercers a través d’aquestes connexions o “enllaços” serà responsabilitat exclusiva dels usuaris, no sent l’EMPRESA responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquests usos o activitats.

Donada la naturalesa “no territorial” inherent a l’accés a Internet, l’EMPRESA no garanteix que el Lloc Web i/o els Continguts siguin elegibles o disponibles fora del territori d’Espanya. Si algun dels continguts o elements allotjats en el Lloc Web i/o en els Continguts de la Empresa es consideren il·legals en altres països, està prohibit l’accés i l’ús per part dels usuaris i, si es produeixen, estarà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, obligant-se a complir amb les lleis aplicables d’aquests països.

General

L’accés, els continguts i els serveis oferts a través del Lloc Web i/o dels Continguts tenen, en principi, una durada indefinida, llevat que s’indiqui el contrari en les Condicions Generals, les Condicions Particulars o la legislació aplicable en cada moment. L’EMPRESA reserves, però, sense previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre, denegar o restringir permanentment l’accés al seu Lloc Web i/o als seus Continguts, a fer les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web i/o als Continguts, en els serveis o informació oferts, en la presentació o localització dels mateixos, així com en les Condicions Generals. Tot això sense donar lloc a cap compensació a l’usuari.

Queda exclosa qualsevol clàusula o disposició d’aquestes Condicions Generals que sigui o esdevé il·legal, invàlida o inexigible i es considerarà inexigible en la mesura que arribi a aquesta il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que sigui el més propera possible a l’anterior, però que no afecti o perjudiqui la resta de disposicions, que quedaran fora de qualsevol clàusula o disposició il·legal. , no vàlid o inexplicable i romandrà, per contra, plenament vigent.

L’EMPRESA exclou qualsevol tipus de garantia, i per tant està lliure de tota responsabilitat derivada dels punts expressats anteriorment.

Tota la informació rebuda en aquest lloc web i/o a través dels Continguts s’entendrà cedida gratuïtament a l’EMPRESA.

El correu electrònic o correu electrònic es considerarà com un mitjà vàlid a l’efecte de presentar queixes per motius de contingut. Per a això, han d’anar per escrit a l’adreça postal carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213; o el correu electrònicd’atenció al client ([email protected]).

Renúncia

Atenció al client:

Horari disponible de dilluns a divendres de 10:00 a 15:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.

La pàgina web “Higea CBD” pertany a Jorge del Barrio

CIF: 09348205Q

Nota legal Enllaç a la plataforma de la Comissió Europea d’acord amb el Reglament de resolució de conflictes de consumidors en línia. /https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Condicions d’ús

Aquestes Condicions d’Ús (d’ara endavant, “les Condicions d’Ús”) estableixen les condicions en què els usuaris tenen accés a llocs web, serveis i aplicacions de Higea CBD (d’ara endavant, “el Servei”)

L’ús del Servei atribueix a l’usuari del Servei (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena de les aquestes Condicions Generals d’Ús. Si no està d’acord amb la tors part o part d’aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar el Servei.

En acceptar aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari declara:

 • Vostè ha llegit, entendre i entendre el que s’estableix aquí.
 • Això assumeix totes les obligacions aquí.
 • Vostè és major d’edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei. La seva acceptació per part dels Usuaris serà un pre-pas i indispensable per a l’ús del Servei. El titular del Servei es reserva el dret de fer en qualsevol moment qualsevol modificació o actualització de les Condicions Generals d’Ús que, un cop vigent, l’Usuari haurà de ser acceptada per l’Usuari per continuar utilitzant el Servei.
 1. Propietari del servei

El propietari i titular del servei del lloc web “Higea CBD” és Jorge del Barrio, amb domicili al carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries), Codi Postal 33213; amb [email protected] adreçade correu electrònic, facilitada amb NIF 09348205Q.

 1. Necessitat d’inscripció

Encara que per navegar pel lloc web no serà necessari registrar a l’Usuari, amb la finalitat de fer compres és necessari registrar-se prèviament, així com l’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús i la Política de Privacitat i Cookies.

Les dades introduïdes per l’Usuari han de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari Registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la transferència, divulgació o pèrdua dels mateixos, i haurà d’informar immediatament el lloc web (“Higea CBD”) a través dels seus canals de contacte en cas que té motius per creure que la seva contrasenya s’ha utilitzat de manera no autoritzada o és probable que s’utilitzi. En qualsevol cas, l’accés a les àrees restringides i/o l’ús del Servei realitzat sota la contrasenya d’un Usuari Registrat serà considerat per aquest Usuari, que serà responsable en tot cas d’aquest accés i ús.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions d’Ús, l’Usuari consent que les seves dades es converteixin en part de l’arxiu “Higea CBD” i el tractament d’aquestes dades serà d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat.

 1. Normes per a l’ús del servei

L’Usuari es compromet a utilitzar el Servei d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les condicions d’ús. Així mateix, està obligat a fer un ús adequat del Servei i a no utilitzar-lo per a activitats il·legals o delecions, que infringeixin els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordre legal.

L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’Ús. A manera d’exemple i en cap cas limitant o exclusiu, l’Usuari es compromet a:

 1. No introduir ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, disculpa del terrorisme o que vulnerin els drets humans.
 2. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que vulneri els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

Iii.. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 1. No transmeti publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu no desitjat”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que s’han dissenyat exclusivament a aquest efecte.
 2. No introduir ni difondre informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui enganyar els destinataris de la informació.
 3. No suplantar altres Usuaris del Servei ni transmetre dades o contrasenya d’accés al compte a un tercer sense el consentiment de “Higea CBD”.

Vii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut sense l’autorització dels titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin retenir aquesta informació, element o contingut.

Viii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que constitueixi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 1. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers fotografies ni representacions o imatges de menors.
 2. No difondre ni donar a conèixer cap substància o producte que pugui influir en la salut de l’individu (que presenten contraindicacions, interaccions, etc.) ni pot difondre ni donar a conèixer productes que continguin substàncies psicotròfiques o narcòtics.

L’Usuari es compromet a mantenir inofensivament “Higea CBD” i Jorge del Barrio davant qualsevol possible reclamació, multa, sanció o sanció que es pugui veure obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’ús anteriors, reservant-se, a més de “Higea CBD” i Jorge del Barrio el dret a sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que corresponguin.

 1. Exclusió d’usuaris

Higea CBD es reserva el dret d’evitar l’ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquestes Condicions d’Ús, Llei o moral. A la seva discreció, Higea CBD també pot excloure usuaris i fins i tot deixar de prestar el Servei en la seva totalitat o en part quan ho consideri oportú per millorar el funcionament del Servei i / o altres usuaris del Servei.

 1. Exclusió de responsabilitat

L’empresa està exempta de l’ús fora del previst i indicat en l’etiquetatge, embalatge i registre dels articles en venda o venuts a través d’aquest lloc web, de manera que “Higea CBD” i Jorge del Barrio no seran responsables, directament o indirectament, o subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús d’objectes i productes i de les activitats dels Usuaris i / o de tercers.

A nivell d’exemple, i en cap cas limitant, “Higea CBD” i Jorge del Barrio no seran responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

 1. a) L’ús, venda o facilitació de productes o objectes comercialitzats o anunciats en aquesta pàgina fora de l’ús definit en el seu etiquetatge, embalatge o descripció d’aquest lloc web.
 2. b) Els continguts, informació, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o terceres entitats que es comuniquen o mostren a través del lloc web.
 3. c) L’ús que els Usuaris puguin fer dels materials del lloc web, ja siguin prohibits o permesos, en violació dels drets de propietat intel·lectual i/ o industrial, informació confidencial, contingut del Servei o de tercers.
 4. d) La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 5. (e) Qualsevol pèrdua de dades de l’Usuari per no imputable al Servei,
 6. f) L’accés dels menors als continguts inclosos en el Servei.
 7. (g) No vaabilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat del Servei.
 8. h) Fallades o incidències que es puguin produir en comunicacions, supressió o transmissions incompletes.
 9. (i) No operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari.

“Higea CBD” i Jorge del Barrio seran responsables únicament i exclusivament de l’Usuari dels Serveis que prestegi per si mateix i dels continguts directament originats i identificats amb els seus drets d’autor, sent limitats, com a màxim, a l’import de les quantitats rebudes directament de l’Usuari per “Higea CBD” i Jorge del Barrio, excloent en tot cas responsabilitat per danys indirectes o per pèrdua de beneficis.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els Usuaris del Servei s’ha de resoldre entre ells, obligant-se a mantenir “Higea CBD” i Jorge del Barrio totalment descàsitat, sens perjudici de la qual “Higea CBD” i Jorge del Barrio faran els seus millors esforços per facilitar als usuaris una solució ràpida i satisfactòria a través del seu Servei d’Atenció al Client.

 1. Continguts i serveis enllaçats a través del Servei

El Servei pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot eines de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”).

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats estarà sota el seu únic risc i responsabilitat i exonera “Higea CBD” i Jorge del Barrio de qualsevol responsabilitat per qualsevol infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats. Així mateix, l’Usuari exonera “Higea CBD” i Jorge del Barri de qualsevol responsabilitat per la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i / o veracitat dels serveis, informació, elements i / o continguts als qual l’Usuari pugui accedir.

En aquests casos, “Higea CBD” i Jorge del Barrio només seran responsables dels continguts i serveis prestats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu dels errors i no han desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb contingut il·legal o inadequat, podrà notificar a “Higea CBD” i Jorge del Barrio a través dels mitjans de contacte, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació d’eliminar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o propietaris dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de “Higea CBD” i Jorge del Barrio amb les manifestacions, continguts o serveis prestats. “Higea CBD” i Jorge del Barrio no coneixen els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fan responsables directament o indirectament dels danys causats per la il·legalitat, qualitat, desfasament, indisponibilitat, error i inserció dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats o per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a “Higea CBD” i Jorge del Barrio.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat industrial i intel·lectual en les obres, serveis protegits i qualsevol contingut o elements sobre els quals pertanyen els drets de propietat intel·lectual i industrial utilitzats en el Servei (els “Continguts del Servei”) pertanyen als seus legítims propietaris. L’Usuari no adquirirà per a l’ús del Servei cap dret de propietat intel·lectual o industrial, ni llicència per utilitzar aquests elements.

Són Continguts del Servei, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, bases de dades, i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font utilitzats en el Servei. Aquesta enumeració es fa a manera d’exemple i exemplificant, no limitant.

El text, les imatges, els gràfics, els arxius de so, els arxius d’animació, els arxius de vídeo, el programari i l’aparició del lloc web de Higea CBD estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquests elements no poden ser copiats o distribuïts vàlidament i legítimament per a ús comercial, ni poden ser modificats ni inserits en altres llocs web sense l’autorització expressa dels seus propietaris.

El Titular declara ser l’exclusiu titular de tots els drets que es detallen sobre els productes o objectes i serveis protegits i qualsevol altre elements protegits per propietat intel·lectual o industrial que incorpora en el lloc web.

 1. Servei d’enviament web de Higea CBD

Tarifes d’enviament per als productes del lloc web de Higea CBD:

 • Despeses d’enviament a península, Portugal i Andorra: 6 Euros.
 • Despeses d’enviament a Balears: 15 Euros.
 • Despeses d’enviament a Canàries, Ceuta i Melilla: 30 Euros.
 • Despeses d’enviament a França, Alemanya, Holanda, Suïssa i Bèlgica: 15 Euros.

 1. Nul·litat i ineficència de clàusules

Si alguna disposició continguda en aquestes Condicions d’Ús es declara en la seva totalitat o en part, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficivitat només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que sigui nul·la o ineficaç, subsistint aquestes Condicions d’Ús en tota la resta, amb aquesta disposició que es consideri totalment o parcialment com no inclosa.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions d’Ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. En cas de controvèrsia entre “Higea CBD” i Jorge del Barrio i l’Usuari, aquest podrà dur a terme la seva actuació davant els tribunals espanyols corresponents a l’adreça de Jorge del Barrio, o davant els jutjats i tribunals del lloc on es domicilia l’Usuari.

Avís legal en cas de queixes i mitjans de contacte

Dades de contacte

Per a preguntes sobre com utilitzar o comprar a Higea CBD si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’ajudar-lo.

Correu de contacte: Carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213

Correu electrònic de contacte: [email protected]

Telèfon de contacte: 617085567

Ajuda:Podeu trobar respostes a les preguntes més freqüents a les pàgines d’ajuda

Atenció al client:Si teniu preguntes sobre el vostre compte o com fer ús del lloc web o productes de Higea CBD, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Atenció al Client. L’horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 10:00 a 15:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.

Si vostè és propietari dels drets de propietat intel·lectual, pot informar de la presumpta violació dels drets de propietat intel·lectual mitjançant l’enviament d’un avís de reclamació d’infracció (NOCI) al Programa de Qualitat Higea CBD.

Dades de l’entitat que contracta i responsable

Proveïdor de serveis: Higea CBD

Nom social: Jordi del Barri

Nom de l’empresa: Higea CBD

Modifica la seva reserva!

Adreça: Carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213

Correu decontacte : Carrer Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Astúries). Codi Postal 33213

Correu electrònic de contacte: [email protected]

Telèfon de contacte: 617085567

0
Tu compra
Abrir chat
Preguntas a Higea CBD
Haciendo clic en aceptar. Acepta que Higea CBD tenga el contacto con usted.