Darmowa wysyłka od 40€!

Política de privacidad y aviso de cookies

Este Aviso Legal tiene el objetivo de informarte de tus derechos y obligaciones como usuario de este sitio web. Aquí encontrarás toda la información que necesitas sobre este sitio web, su actividad, los datos personales que recaba y su finalidad, así como las normas de uso que regulan el uso de esta web.

En el momento en que accedas a este sitio web, asumes la condición de usuario, por lo que el contenido de este Aviso Legal te afecta directamente. Por eso, es importante que lo leas para disipar cualquier duda que puedas tener y tener conocimiento de causa sobre las condiciones que estás aceptando.

Para empezar, debes saber que este sitio web cumple con las normativas vigentes en materia de protección de datos, con el objetivo de aportarte las garantías, la seguridad y la transparencia que, como usuario te corresponden, a la hora de utilizar esta web.

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de la UE.

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta información.

LSSI (ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca, Usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego), która reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, jak to ma miejsce w przypadku tego bloga.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Odpowiedzialny i właściciel tej strony jest Jorge del Barrio

 • Nombre: Jorge del Barrio
 • NIF: 09348205q
 • Domicilio Social: Manolo Quirós. Gijón.
 • Actividad del sitio web: Venta de productos de cosmética.
 • Correo electrónico: [email protected]

Dane, które nam przekazujesz, i zgodnie z wykorzystaniem ustanowionym w naszej Polityce prywatności, zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku należycie zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w którym osobą odpowiedzialną za ten plik jest: Właściciel strony. Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, zgodnie z wymogami prawa.

ZASADY DOSTĘPU DO WITRYNY SIECI WEB

Jako użytkownik naszej strony internetowej masz również szereg obowiązków:

Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej w celach sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i ogólnie do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji prawnej.

Nie będziesz w stanie prowadzić działań reklamowych lub komercyjnych, wysyłając wiadomości, które wykorzystują fałszywą tożsamość.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność treści wprowadzonych na tej stronie internetowej oraz danych osobowych, które nam przekazuje w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem, szkodliwe, szkodliwe i/lub szkodliwe na stronach stron trzecich, do których możemy czerpać z tej strony internetowej w celu rozwoju naszej działalności.

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową, może przerwać usługę strony, która jest używana przez użytkownika i natychmiast rozwiązać związek, jeśli wykryje korzystanie ze strony internetowej lub jakiejkolwiek z oferowanych w niej usług, które mogą być uznane za sprzeczne z oświadczeniem wyrażonym w niniejszej Informacji prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Całość tej strony internetowej (tekst, obrazy, marki, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, a także struktura, wybór, zamawianie i prezentacja jej zawartości) jest chroniona przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, ponieważ jest zabroniona jej reprodukcji, dystrybucji, komunikacji publicznej i transformacji, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego.

Jako właściciel tej strony internetowej, nie gwarantuje, że treści są dokładne lub wolne od błędów lub że swobodne korzystanie z nich przez użytkowników nie narusza praw osób trzecich. Za dobrą lub niewłaściwą korzystanie z tej strony i jej zawartości odpowiada użytkownik.

Podobnie powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub retransmisja, w całości lub w części, informacji zawartych na stronie, niezależnie od ich przeznaczenia i środków użytych do tego celu, bez uprzedniej zgody, jest zabronione.

LINKI LUB LINKI

Ta strona internetowa zawiera linki lub linki do stron osób trzecich. Strony należące do tych stron trzecich nie zostały przez nas sprawdzone ani poddane kontroli, więc właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, ani za środki podjęte w odniesieniu do prywatności lub przetwarzania twoich danych osobowych lub innych, które mogą się pojawić.

Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania, polityką prywatności, informacjami prawnymi i/lub tym podobne do tych stron.

LINKI CZŁONKOWSKIE AMAZON

Ta strona internetowa, w swoim celu, wykorzystuje linki partnerskie Amazon.

Oznacza to, że znajdziesz linki do produktów Amazon, do których możesz uzyskać dostęp bezpośrednio z naszej strony internetowej, ale w stosownych przypadkach kupisz je na Amazon, na własnych warunkach w tym czasie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach wykonywania prawa użytkownika jako właściciela tej strony internetowej informujemy, że strona nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za:

Jakość usług, szybkość dostępu, prawidłowe działanie lub dostępność lub ciągłość działania strony.

Istnienie wirusów, złośliwego oprogramowania, szkodliwych lub szkodliwych programów w treści.

Nielegalne, niedbałe, oszukańcze lub sprzeczne z niniejszą Informacją prawną.

Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na tej stronie internetowej.

Szkody, które mogą wynikać z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tego bloga.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, co oznacza, że jako użytkownik musisz wyrazić wyraźną zgodę przed przekazaniem nam danych osobowych za pośrednictwem różnych formularzy udostępnionych w sekcjach naszej strony internetowej.

W tym celu, ze względu na przejrzystość i wykonywanie twojego prawa, naszym obowiązkiem jest poinformowanie Cię o gromadzonych, przetwarzanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz w jakich celach, mając w dowolnym momencie możliwość swobodnego cofnięcia zgody.

Wszystkie te informacje można znaleźć w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Jak informujemy, gdy tylko uzyskujemy dostęp do naszej strony internetowej, ta strona korzysta z własnych i zewnętrznych plików cookie w celu zapewnienia najlepszego doświadczenia użytkownika i rozwijania naszej działalności.

W każdej chwili użytkownik będzie miał możliwość skonfigurowania przeglądarki w celu odrzucenia korzystania z tych plików cookie, co w niektórych przypadkach wpłynie na wrażenia użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do pełnych informacji na temat korzystania z plików cookie na tej stronie internetowej, ich celu i ich odrzucenia, można zapoznać się z naszą POLITYKĄ COOKIES.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega obowiązującym przepisom prawa hiszpańskiego.

Jeśli to konieczne, w przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego, właściciel strony i użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddadzą się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Użytkownika w celu zaistnienia wszelkich kontrowersji.

W przypadku, gdy użytkownik ma swoją nieciągłość poza Hiszpanią, właściciel i użytkownik zgłoszą, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, do sądów w Asturii (Hiszpania).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji prawnej, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]

POLITICA DE COOKIES

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie wykonanych przez tęstronę internetową, jesteś w miejscu wskazanym. Następnie wyjaśnimy, czym dokładnie są pliki cookie; jakiego rodzaju plików cookie używamy i do czego; oraz w jaki sposób możesz skorzystać z prawa do skonfigurowania przeglądarki i odrzucić korzystanie z któregokolwiek z nich.

Należy jednak wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się nie używać niektórych plików cookie, ta strona może nie działać idealnie, co wpływa na twoje wrażenia użytkownika.

CO TO JEST PLIK COOKIE

Plik cookie to plik pobierany na komputer użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych witryn lub blogów.

Pliki cookie umożliwiają, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o twoich nawykach przeglądania lub komputerze, a w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania ze sprzętu, mogą być używane do rozpoznawania użytkownika.

Przeglądarka użytkownika zapamiętuje pliki cookie na dysku twardym tylko podczas bieżącej sesji, zajmując minimalną ilość miejsca w pamięci i nie uszkadzając komputera. Pliki cookie nie zawierają żadnych konkretnych danych osobowych, a większość z nich jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji).

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie jako standard i niezależnie od nich zezwala lub uniemożliwia tymczasowe lub zapamiętane pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń.

Pliki cookie są powiązane z przeglądarką, a nie z osobą, więc zazwyczaj nie przechowują poufnych informacji o Tobie, takich jak karty kredytowe lub dane bankowe, zdjęcia lub dane osobowe itp. Przechowywane przez nie dane dane są techniczne, statystyczne, osobiste preferencje, dostosowywanie treści itp.

AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIE: AKTUALNE PRZEPISY

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, informujemy o korzystaniu z plików cookie, dając ci możliwość wyraźnego zaakceptowania ich i uzyskania dostępu do większej ilości informacji za pośrednictwem niniejszej Polityki plików cookie.

Musisz wiedzieć, że jeśli będziesz kontynuować przeglądanie witryny, będziesz wyrażał zgodę na ich używanie. Ale w każdej chwili możesz zmienić zdanie i zablokować jego użycie za pośrednictwem przeglądarki.

Dla państwa pełnego spokoju, ta strona jest zgodna z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z plików cookie i Twoich danych osobowych:

Rozporządzenie LSSI-WE(ustawa o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym)

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 2016 r. w sprawie 27-13 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation).

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie może zostać zmieniona w dowolnym momencie w celu dostosowania się do zmian regulacyjnych lub zmian w naszej działalności, które są zawsze publikowane na stronie internetowej.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Aby zapewnić ci lepsze wrażenia użytkownika, uzyskać dane analityczne, przechowywać i pobierać informacje o twoich nawykach przeglądania lub komputerze i rozwijać swoją działalność, ta stronaużywa własnych i zewnętrznych plików cookie.

Jakiego rodzaju plików cookie korzysta ta strona internetowa?

 • Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
 • Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
 • Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza tu navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 • Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar tus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación.
 • Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
 • Cookies de terceros: Esta web puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de Google, recopilarán información con fines estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y otros servicios de Internet.

W szczególności ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. W celu świadczenia tych usług Google wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje, w tym adres IP użytkownika, które będą przesyłane, przetwarzane i przechowywane przez Google na warunkach określonych na stronie internetowej Google.com. Obejmuje to możliwość przekazywania takich informacji osobom trzecim ze względu na wymogi prawne lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

ZARZĄDZANIE I ODRZUCANIE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

W każdej chwili możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby zarządzać, odrzucić korzystanie z plików cookie i otrzymywać powiadomienia przed ich pobraniem.

Możesz również dostosować ustawienia tak,aby twoja przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie innych firm. Możesz też usunąć dowolne pliki cookie, które są już na Twoim komputerze.

W tym celu należy pamiętać, że będziesz musiał oddzielnie dostosować ustawienia każdej przeglądarki i komputera, z którego korzystasz, ponieważ, jak już wspomniano powyżej, pliki cookie są powiązane z przeglądarką, a nie z osobą.

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419 Google Chrome

Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10 programu Internet Explorer

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we Zafoksa Mozilla https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

https://support.apple.com/es-es/HT201265 Safari Apple https://support.apple.com/es-es/HT201265

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, możesz skontaktować się z nami, wysyłając do nas e-mail z powitaniem higeacbd.com.

Polityka prywatności

Jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że chcesz wiedzieć więcej o obowiązkach i prawach, które odpowiadają Ci jako użytkownikowi tej strony i to jest bardzo dobre. Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Ciebie i Ciebie, aby zostały należycie poinformowane.

W niniejszej Polityce prywatności poinformujemy Cię z pełną przejrzystością o celu tej strony internetowej i wszystkim, co wpływa na dane, które nam przekazujesz, a także o obowiązkach i prawach, które ci odpowiadają.

Aby rozpocząć, należy wiedzieć, że ta strona dostosowuje się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, które mają wpływ na dane osobowe, które nam przekazujesz za wyraźną zgodą i pliki cookie, których używamy do prawidłowego funkcjonowania tej strony internetowej i rozwijania jej działalności.

W szczególności ta strona internetowa jest zgodna z następującymi przepisami:

Tthe RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych) to nowe prawodawstwo Unii Europejskiej, które jednoczy przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych krajach UE.

Tthe LOPD (15/1999 z dnia 13 grudnia 2019 r. o ochronie danych osobowych i Dekret królewski 1720/2007, z dnia 21 grudnia, rozporządzenia wykonawcze LOPD) który reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowiązki, które musimy przyjąć przez menedżerów strony internetowej lub bloga podczas zarządzania tymi informacjami.

LSSI (ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca, Usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego),która reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, jak to ma miejsce w przypadku tego bloga.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Odpowiedzialny i właściciel tej strony jest Jorge

 • Nombre: Jorge
 • NIF: 09348205q
 • Domicilio Social: Manolo Quirós. Gijón
 • Actividad del sitio web: Venta de productos de cosmética.
 • Correo electrónico: hola @ higeacbd.com

Dane, które nam przekazujesz za zgodą i zgodnie z wykorzystaniem określonym w niniejszej Polityce prywatności, zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku należycie zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w którym osobą odpowiedzialną za ten plik jest: Właściciel strony internetowej. Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe, które nam przekazujesz, zawsze za Twoją wyraźną zgodą, będą przechowywane i przetwarzane w celach podanych i opisanych poniżej w niniejszej Polityce prywatności, do czasu, gdy poprosisz nas oich usunięcie.

Informujemy, że niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w celu dostosowania jej do zmian legislacyjnych lub zmian w naszej działalności, które w dowolnym momencie zostaną opublikowane na stronie internetowej. O takiej modyfikacji powiadomimy Cię przed złożeniem wniosku

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Należy wiedzieć, dla spokoju, że zawsze będziemy prosić o wyraźną zgodę na gromadzenie Twoich danych w odpowiednim celu określonym w każdym przypadku, co oznacza, że jeśli wyrazisz zgodę, przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejsząPolitykę prywatności.

W momencie uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej i korzystania z niej użytkownik przyjmuje do niej swoje członkostwo w odpowiednich prawach i obowiązkach.

Jeśli jesteś w wieku powyżej 13 lat, możesz zarejestrować się jako użytkownik na tej stronie bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

Jeśli jesteś w wieku poniżej 13 lat, będziesz potrzebować zgody rodziców lub opiekunów do przetwarzania Twoich danych osobowych.

REJESTRACJA I CEL TWOICH DANYCH

W zależności od formularza lub sekcji, do której uzyskujesz dostęp, poprosimy o podanie niezbędnych danych wyłącznie do celów opisanych poniżej. Zawsze musisz wyrazić wyraźną zgodę, gdy poprosimy Cię o podanie danych osobowych w następujących celach:

 • Las finalidades concretas que particularmente se indiquen en cada una de las páginas o secciones donde aparezca el formulario de registro o contacto electrónico.
 • Con carácter general, para atender tus solicitudes, comentarios, consultas o cualquier tipo de petición que realices como usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que ponemos a tu disposición
 • Para informarte sobre consultas, peticiones, actividades, productos, novedades y/o servicios; vía e-mail, fax, Whatsapp, Skype, teléfono proporcionado, sms y mms.
 • Para enviarte comunicaciones comerciales o publicitarias a través de cualquier otro medio electrónico o físico, que posibilite realizar comunicaciones.

Komunikaty te będą zawsze związane z naszymi produktami, usługami, wiadomościami lub promocjami, a także z tymi produktami lub usługami, które możemy uznać za interesujące dla Ciebie i które mogą oferować współpracownikom, firmom lub “partnerom”, z którymi utrzymujemy umowy promocyjne lub współpracę handlową.

Jeśli tak, gwarantujemy, że te osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do Twoich danych osobowych, z wyjątkami odzwierciedlonymi poniżej, będąc w każdym przypadku tymi komunikatami dokonywanymi przez właściciela strony internetowej, jako właściciela strony internetowej.

Na tej stronie internetowej są wyświetlane produkty partnerskie innych firm. Konkretnie z Amazon.

Oznacza to, że po kliknięciu przycisku “Kup teraz” lub podobnej, zostaniesz przekierowany na stronę, na której oferowane są produkty.

W takim przypadku należy wiedzieć, że udostępniamy i ułatwiamy linki do stron i/lub platform tych stron trzecich, w których produkty, które wyświetlamy, mogą być kupowane, w celu ułatwienia wyszukiwania i łatwego ich pozyskiwania.

Strony powiązane i strony osób trzecich nie zostały poddane przeglądowi ani nie podlegają kontroli, ani rekomendacji z naszej strony, więc w żadnym wypadku strona internetowa będzie ponosić odpowiedzialność za zawartość tych stron internetowych, obowiązki wynikające z ich wykorzystania we wszystkich obszarach lub za środki, które są podejmowane w odniesieniu do prywatności użytkownika, przetwarzania jego danych osobowych lub innych, które mogą zostać ustanowione.

Dlatego zalecamy uważne i wcześniejsze zapoznanie się ze wszystkimi warunkami użytkowania, warunkami zakupu, polityką prywatności, informacjami prawnymi i / lub podobnymi tymi powiązanych witrynami przed przystąpieniem do nabywania tych produktów lub korzystania ze stron internetowych.

DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ DANYCH

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i modyfikację danych, które przesyłasz na stronę internetową,zwalniając nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Oznacza to, że to do Ciebie należy zagwarantowanie i reagowanie w każdym przypadku na dokładność, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych, a użytkownik zobowiązuje się do ich należytej aktualizacji.

Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub subskrypcyjnym.

URLOPY SUBSKRYPCYJNE I ODWOŁANE

Jako właściciel podanych nam danych, możesz w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, wysyłając do nas e-mail (hello higeacbd.com) i dołączając kserokopię dokumentu tożsamości jako ważny dowód.

Podobnie możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, aby przestać otrzymywać nasz biuletyn lub jakąkolwiek inną komunikację handlową, bezpośrednio z tej samej wiadomości e-mail, którą otrzymałeś lub wysyłając do nas wiadomość e-mail (hello higeacbd.com).

DOSTĘP DO DANYCH W IMIENIU OSÓB TRZECICH

W celu świadczenia usług niezbędnych do działania i rozwoju działalności tej strony internetowej, informujemy, że udostępniamy dane następującym dostawcom usług zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności.

Możesz mieć absolutną pewność, że te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać takich informacji do żadnych innych celów, które nie są wyraźnie uregulowane w naszych kontaktach z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Professionalhosting,ze znakiem towarowym professionalhosting,który zapewnia usługi hostingowe, aby uzyskać dostęp i przeglądać naszą stronę. Możesz zapoznać się z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi tej firmy pod następującym linkiem: https://www.profesionalhosting.com/contacto/

Nasza strona internetowa korzysta z serwerów reklamowych w celu dostarczania treści komercyjnych, które przeglądasz na naszych stronach. Te serwery reklamowe wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają dostosowanie treści reklamowych do profili demograficznych użytkowników:

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google, Inc., firmę z Siedzibą w Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

Google Analytics wykorzystuje “pliki cookie”, które są plikami tekstowymi znajdującymi się na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu śledzenia korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie pomieci Twojego adresu IP z żadnymi innymi posiadami danymi.

Użytkownik może odmówić przetwarzania danych lub informacji, odrzucając korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Korzystając z tej strony internetowej, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i w wskazanych celach.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google w https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Jako właścicielstrony internetowej, właściciel podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także aby zapobiec ich utracie, zmianie i / lub dostępowi przez nieupoważnione osoby trzecie.

Przypominamy, że aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z naszą informacją prawną i stronami Polityki cookies.

Suscríbete y recibe un
10%DE DESCUENTO

Suscríbete y recibe un

10%DE DESCUENTO

Sólo por suscribirte a la lista de correo, recibirás inmediatamente un código descuento de un 10% para tu próxima compra

¡Te ha suscrito correctamente! Utiliza tu código HIGEA10 para recibir el descuento

0
Tu compra
Abrir chat