Farmakodynamika i farmakokinetyka

Farmakologia jest gałęzią nauki, która bada leki i ich wpływ na żywe istoty

Dzięki niemu tworzymy leki, które pomagają nam leczyć nasze objawy i choroby. Czy wiesz, że lek składa się z dwóch części? Pierwszym z nich jest lek, który jest substancją czynną, która będzie działać na cel terapeutyczny. Druga część składa się z zaróbek, które otaczają lek i pomaga podróżować po naszym ciele, aż do osiągnięcia celu terapeutycznego. Przykładem substancji pomocniczych są rozpuszczalne kapsułki zawarte w lekach. Powoli rozpuszczają się w naszym żołądku, stopniowo uwalniając substancję czynną tak, aby została w optymalny sposób wchłonięta. Dzięki niemu tworzymy leki, które pomagają nam leczyć nasze objawy i choroby. Czy wiesz, że lek składa się z dwóch części? Pierwszym z nich jest lek, który jest substancją czynną, która będzie działać na cel terapeutyczny. Druga część składa się z zaróbek, które otaczają lek i pomaga podróżować po naszym ciele, aż do osiągnięcia celu terapeutycznego. Przykładem substancji pomocniczych są rozpuszczalne kapsułki zawarte w lekach. Są one powoli cofane w naszych żołądkach stopniowo uwalniając substancję czynną, dzięki czemu jest wchłaniana w optymalny sposób.

W farmakologii, przed badaniem mechanizmu działania leków, bardzo ważne jest zrozumienie dwóch głównych pojęć:

  • Farmakokinetyka (PK)
  • Farmakodynamika (PD)

Co to jest farmakokinetyka?

Jego etymologia pochodzi z języka greckiego i odnosi się do przepływu narkotyków. Ogólnie rzecz biorąc farmakokinetyka jest to, co organizm robi z lekami. Opisuje wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie związków. Dlatego wiele razy, gdy idziemy do lekarza i przepisujemy lek zawsze zadają nam kilka pytań, które mają na celu wykrycie, czy istnieje którykolwiek z naszych wewnętrznych działań, które mogą mieć wpływ na farmakokinetykę leku, który zamierzamy przyjąć. Na przykład, jeśli mamy problemy z nerkami, wątrobą lub krążeniem, które będą zakłócać normalne krążenie leku przez nasz organizm.

Dlatego, kiedy mówimy o farmakokinetyce, skupiamy się na badaniu wejścia i wyjścia leku do naszego organizmu.

Dane wejściowe:

Kiedy substancja wchodzi, ważne jest, aby wiedzieć, w którą stronę wchodzi i z jaką prędkością. Najczęstszymi drogami podawania są doustne i dożylne. Po tym, jak wiemy, w którą stronę lek wszedł i jak szybko, czyli znamy jego biodostępność,możemy kontynuować badanie jego wchłaniania. Absorpcja obejmuje proces, w którym związek przemieszcza się z drogi podawania do osocza. Jako ostatni proces wejścia ważne jest, aby wiedzieć, jak lek jest rozprowadzany przez nasz organizm.

Wyjście:

Gdy lek został wchłonięty i rozprowadzony, jesteśmy zainteresowani wiedzą, jak opuszcza organizm. Eliminacja związków może być poprzez biotransformację, czyli przez organizm przekształcając je lub wydalania.

farmakodynamika

Co to jest farmakodynamika lub farmakodynamika?

Dla jego etymologii również grecki odnosi się do potencji leków. Oznacza to, że badanie tego, co lek robi dla naszego organizmu. Gdy lek osiągnie cel terapeutyczny będzie musiał oddziaływać z receptorami komórkowymi, aby spowodować wpływ na komórki.

Każda osoba ma inną odpowiedź na leki. Jednak statystyczny rozkład odpowiedzi na leki w populacji jest normalny (lub dzwon gaussowski). W tym rozkładzie znajdziemy średnią w środku okapu, skrajne przypadki hiporeaktywności lub nadpobudliwości na końcach krzywej, a także idiosynkratyczne przypadki, które są poza krzywą.

tolerancja farmakodynamiczna

Ponadto, jeśli lek jest podawany wielokrotnie i konieczne jest zwiększenie dawki, mówi się o wytworzeniu tolerancji. Im więcej musimy zwiększyć dawkę, aby uzyskać pożądane efekty, tym bardziej tolerancyjny i zależny lek staje się jednostką.

Badanie skutków ubocznych leków odpowiada gałęzi farmakodynamiki. Nawet jeśli skutki uboczne nie są niekorzystne, ważne jest, aby je poznać. Na przykład, jeśli mamy zamiar prowadzić, lepiej nie brać leków przeciwhistaminowych, które mają działanie senność. Ten nie byłby niekorzystny, gdyby zamiast jazdy chcemy zasnąć w nocy.

tolerancja farmakodynamiczna

Tolerancja farmakodynamiczna

Farmakodynamika bada również interakcje leków. Istnieją synergii relacji, w których skutki jednego lub obu leków wzrost lub zwiększenie. Działanie ułatwiające lek jest również szeroko stosowany w farmakologii. W takich przypadkach działanie jednego z leków ułatwia działanie drugiego. Na przykład, kwas clabulamic jest stosowany w połączeniu z penicyliną, aby zapobiec bakterii z generowania oporności na antybiotyki.

Badanie dawki farmakodynamiki jest ważne, aby określić terapeutyczne i bezpieczeństwa marginesy każdego leku,aby wiedzieć, od której dawki lek będzie miał wpływ na jednostkę i od jakiej dawki może być śmiertelne. Dzięki krzywym dawki – reakcji możemy wiedzieć, jak zachowuje się każda dawka.

interakcje farmakodynamiczne

Interakcja farmakodynamiczna

Farmakodynamika obejmuje również analizę mechanizmów, za pomocą których leki działają w naszym organizmie. Leki mogą działać na cząsteczki docelowe, takie jak białka (enzymy, kanały jonowe, cząsteczki transportowe lub receptory); DNA ; lub cichych stawów (białka osocza lub specyficzne wiązanie). Ponadto istnieją leki, które nie działają na cząsteczki docelowe. Na przykład, gdy czujemy kwasowość i bierzemy leki zobojętnianie zobojętniane, nie będzie działać na cząsteczkę docelową, ale bezpośrednio zmieni PH naszego żołądka, aby zneutralizować kwasy.

Najczęstsze interakcje w farmakodynamice są z receptorami. Są to makrocząsteczki, które otrzymują bodźce i przekazują je do komórek, aby wygenerować efekt. Leki mogą działać selektywnie, aby zmodyfikować określoną funkcję komórki, w której działają. W farmakologii powszechnie stosowana jest analogia zamka (odbiornika) i klucza (leku). Jeśli ligando jest agonistą oznacza to, że zamek otworzy drzwi do hormonów lub neuroprzekaźników. Jeśli jest antagonistyczny, będzie działać poprzez zamknięcie i zamknięcie drzwi.

farmakodynamiki i farmakokinetyki

W zależności od rodzaju wiązania chemicznego między receptorem a ligando (lekiem) wystąpią skutki pasażerskie lub bardziej trwałe. Im słabsze wiązanie (np. most Van der Waal) tym bardziej przemijające będzie działanie leku. Jednakże, jeśli występują połączenia typu kowalencyjnego (nie powszechne), są to stałe wiązania z nieodwracalnymi zmianami komórek. W tym przypadku receptor byłby nieużywane na całe życie i zmuszając organizm do wytwarzania nowego receptora.

Wprowadzając lek lub substancję do naszego organizmu, należy wiedzieć, jak nasz organizm będzie go leczył (farmakokinetyka), a także jaki będzie miał wpływ na nasz organizm (farmakodynamika). Mimo, że badanie populacji kończy się w normalnym rozkładzie, każda osoba jest światem i dlatego nasze cechy idiosynkratyczne mogą mieć wpływ na dawkę, którą powinniśmy podjąć, aby osiągnąć najmniej negatywnych skutków ubocznych i największą skuteczność terapeutyczną. Musi to być specjalista, który bada przypadek i przepisuje dawkę i leki potrzebne do leczenia.

Artykuły pokrewne

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymaj 10% zniżki na zakup.

Suscríbete y recibe un
10%DE DESCUENTO

Suscríbete y recibe un

10%DE DESCUENTO

Sólo por suscribirte a la lista de correo, recibirás inmediatamente un código descuento de un 10% para tu próxima compra

¡Te ha suscrito correctamente! Utiliza tu código HIGEA10 para recibir el descuento

0
Tu compra
Abrir chat