Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες της ηπειρωτικής χώρας!

Δωρεάν μεταφορικά στην Ισπανία και την Πορτογαλία!

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

 1. Επισκόπηση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (εφεξής, «Γενικοί Όροι»),ρυθμίζουν την πρόσβαση, την εγγραφή, την πλοήγηση, τη λήψη και τη χρήση κάθε μίας από τις ιστοσελίδες που βρίσκονται κάτω από τον τομέα www.higeacbd.com και τους αντίστοιχους υποτομείς και υποκαταλόγους τους (εφεξής, “Ιστοσελίδα” ή “Ιστοσελίδες”) Αυτοί οι τομείς ανήκουν σε Χόρχε ντελ Μπάριο. Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν επίσης την πρόσβαση, λήψη και χρήση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, μουσικής, ήχων, εφαρμογών υπολογιστών ή λογαριασμών σε οποιεσδήποτε κοινωνικές πλατφόρμες που δημιουργούνται, σχεδιάζονται, προωθούνται ή διαδίδονται από την “Higea CBD” και τον Jorge del Barrio και οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή υπολογιστή (εφεξής “Higea CBD” και Jorge del Barrio και στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή υπολογιστή (εφεξής “Higea CBD” και στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή υπολογιστή (εφεξής αναφέρεται στο εξής , “Περιεχόμενα”).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, Higea CBD (στο εξής, το “ΕΤΑΙΡΙΑ”) θέτει στη διάθεση των χρηστών του τις ακόλουθες πληροφορίες εγγραφής του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου:

Δικτυακός τόπος: www.higeacbd.com

Κοινωνικό όνομα του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας: Jorge del Barrio López

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 09348205Q

Διεύθυνση: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 617085567

Επικοινωνία: μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΙΡΙΑ με κανονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας. καλώντας το τηλέφωνο επικοινωνίας στις ώρες εξυπηρέτησης πελατών ή μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΑ ΣΤΟΝ “ΙΣΤΌΤΟΠΟ” Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ “ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ” ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟ ΣΤΟΝ “ΙΣΤΌΤΟΠΟ” Ή ΜΈΣΩ ΆΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ, ΚΑΤΑΝΟΕΊΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΎς ΤΟΥς “ΓΕΝΙΚΟΎς ΌΡΟΥς” Ως ΝΟΜΙΚΌ ΙΣΟΔΎΝΑΜΟ ΕΝΌς ΓΡΑΠΤΟΎ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΎ ΕΓΓΡΆΦΟΥ.

 1. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗς ΤΗς «ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ»

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και η πρόσβαση και η χρήση του Περιεχομένου θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Η χρήση οποιασδήποτε ιστοσελίδας που ανήκει στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή το Περιεχόμενο αποδίδει την κατάσταση του χρήστη και συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη όλων των Γενικών Όρων που ισχύουν κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτήν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή. Σας προτείνουμε να ελέγχετε συχνά αυτούς τους Γενικούς Όρους για να γνωρίζετε το πεδίο εφαρμογής σας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Με την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή/και στο Περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΤΑΙΡΙΑ μετά την ανάρτηση ειδοποίησης για τέτοιες τροποποιήσεις, αλλαγές ή ενημερώσεις, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νέους όρους. Ο χρήστης γνωρίζει ότι η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου είναι αποκλειστική ευθύνη του.

Ορισμένες υπηρεσίες στις ιστοσελίδες του Η ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και κάποιο Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους, κανονισμούς και οδηγίες που, κατά περίπτωση, υπερισχύουν, συμπληρώνουν ή/και τροποποιούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής, “Ειδικοί Όροι”),οι οποίοι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από το χρήστη πριν από την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η παροχή της υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος του χρήστη συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των Ειδικών Όρων που ισχύουν. Μέσα στην έκφραση “Ιστοσελίδα” όλο το περιεχόμενο είναι κατανοητό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, δεδομένων, γραφικών, κειμένων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, λογισμικού, εικόνων, κινούμενων εικόνων, μουσικών δημιουργιών, βίντεο, ήχων, σχεδίων, φωτογραφιών, εκφράσεων και πληροφοριών και άλλων που περιλαμβάνονται σε αυτό, και, γενικά, όλων των δημιουργιών που εκφράζονται με οποιοδήποτε μέσο ή μέσο, απτό ή άυλο, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ευπαθείς στην πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με το Ενοποιημένο Κείμενο του Ισπανικού Νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά που διατίθενται στην Ιστοσελίδα καθώς και το Περιεχόμενο αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς, με εξαίρεση οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης εκτός από αυτόν, και με τον ειδικό αποκλεισμό οποιασδήποτε χρήσης για το κέρδος ή ότι οι εκθέσεις ωφελούν, άμεσα ή έμμεσα τον χρήστη ή τρίτους.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι καθώς και οι Ειδικοί Όροι που ενδέχεται να ισχύουν εκ των προτέρων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γίνονται ρητά αποδεκτοί και χωρίς επιφύλαξη από τον χρήστη από το γεγονός και μόνο της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και / ή την πρόσβαση ή τη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο και / ή τη συμμετοχή σε προσφορές ή διαγωνισμούς. Όταν η πρόσβαση και η χρήση ορισμένων υλικών ή/και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου υπόκειται σε Ειδικούς Όρους, οι παρόντες Ειδικοί Όροι θα γνωστοποιούνται προηγουμένως στο χρήστη και, ανάλογα με την περίπτωση, θα αντικαθιστούν, θα συμπληρώνουν ή/και θα τροποποιούν τους Γενικούς Όρους που ορίζονται στο παρόν. Συνεπώς, η πρόσβαση και η χρήση τέτοιων υλικών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε Ειδικούς Όρους συνεπάγεται την πλήρη τήρηση των Ειδικών Όρων που τα ρυθμίζουν στην έκδοση που δημοσιεύεται κατά τη στιγμή της πρόσβασης του χρήστη σε αυτά, με τους παρόντες Ειδικούς Όρους να ενσωματώνονται αυτόματα στους παρόντες Γενικούς Όρους.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων που εκφράζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και των Ειδικών Όρων, οι όροι που συμφωνούνται στους Ειδικούς Όρους θα υπερισχύουν πάντα, αν και μόνο σε σχέση με τις ασυμβίβαστες διατάξεις και μόνο σε σχέση με τα εν λόγω υλικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου που υπόκεινται σε αυτόν τον ειδικό κανονισμό.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιήσει την παροχή, τη διαμόρφωση, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου, καθώς και τους Γενικούς Όρους της. Εάν οι παρόντες γενικοί όροι αντικατασταθούν από άλλους εν όλω ή εν μέρει, οι νέοι αυτοί γενικοί όροι ή, κατά περίπτωση, τα άτομα, θα θεωρούνται αποδεκτά με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό που ορίζεται. Ωστόσο, ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου πρέπει να έχει πρόσβαση στους παρόντες Γενικούς Όρους και τους Ειδικούς Όρους των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/ και των Περιεχομένων που χρησιμοποιεί, περιοδικά για να λάβει γνώση της ενημέρωσής τους, εάν υπάρχει.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους ή τους Ειδικούς Όρους, ο χρήστης πρέπει να απέχει από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο ή, εάν έχει αποκτήσει πρόσβαση, να τους εγκαταλείψει.

Ο χρήστης πρέπει να θεσπίσει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύστημα πληροφοριών, τα αρχεία και τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και, ειδικότερα, στον Ιστότοπο ή/και στο Περιεχόμενο, γνωρίζοντας ότι το Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές μέσο. Το κόστος της τηλεφωνικής πρόσβασης ή άλλων εξόδων που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο θα βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Γενικά, οι υπηρεσίες και το υλικό που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου θα είναι διαθέσιμα στα Ισπανικά, και η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί κατά την κρίση της να παρουσιάσει αυτές τις υπηρεσίες και το υλικό επιπλέον σε άλλες γλώσσες.

 1. Ανήλικα

Απαγορεύεται η πρόσβαση, η εγγραφή, η πλοήγηση, η χρήση, η διαμονή ή/και η λήψη υλικών ή/και η χρήση των υπηρεσιών οποιασδήποτε Ιστοσελίδας ή/και εταιρικού περιεχομένου από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Ο χρήστης, μέσω της εγγραφής του, εκπροσωπεί υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να επαληθεύσει τη βεβαιότητα των παρεχόμενων δεδομένων, ούτε θα είναι υπεύθυνη για τα ανήλικα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο της Εταιρείας κατά παράβαση της εν λόγω προϋπόθεσης πρόσβασης. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συνιστά στους γονείς, τους εκπροσώπους ή τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν ή να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της πλοήγησης των ανηλίκων μέσω του Διαδικτύου, καθώς και να δημιουργούν φίλτρα σχετικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που οι ανήλικοι μπορεί να έχουν πρόσβαση ή να μην έχουν πρόσβαση.

 1. ΕΥΘΎΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ.

Ο χρήστης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα δεδομένα αναγνώρισης που υπάρχουν από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις υπηρεσίες και το υλικό της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου μέσω των μέσων ή διαδικασιών που του έχουν τεθεί στη διάθεση για το σκοπό αυτό στην ίδια την Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο, ή που χρησιμοποιούνται τακτικά στο Διαδίκτυο για το σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή κάποιου είδους ζημία στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο, ή στις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και το υλικό της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε καμία περίπτωση η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου από τον χρήστη δεν μπορεί να παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία, την ηθική, την καλή τελωνειακή και δημόσια τάξη και δεν πρέπει ανά πάσα στιγμή να κάνει σωστή και νόμιμη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών και υλικών της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου.

Ο χρήστης θα είναι σε θέσηνα:

o Πρόσβαση και πλοήγηση δωρεάν, και χωρίς προηγούμενη άδεια, στο υλικό και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, με την επιφύλαξη της απαίτησης προηγούμενης καταχώρισης ή/και αποδοχής Ειδικών Όρων σε σχέση με ορισμένες συγκεκριμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, όπως καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή, κατά περίπτωση, στους Ειδικούς Όρους των εν λόγω υπηρεσιών.

o Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες και το υλικό της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου μόνο για συγκεκριμένη χρήση.

Σε καμία περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. α) διαδίδει περιεχόμενο ή προπαγάνδα ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημητικού ή που υποκινεί ή προωθεί την εκτέλεση εγκληματικών, βίαιων δυσφημιστικών ή εξευτελιστικών πράξεων λόγω ηλικίας, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων· ή ότι, προωθεί ή υποκινεί άμεσα ή έμμεσα στη συγγνώμη της τρομοκρατίας ή που αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τρίτων, στην ισχύουσα νομοθεσία, την ηθική, τα ορθά έθιμα και τη δημόσια τάξη, ή για επιβλαβείς σκοπούς που μπορούν να βλάψουν, να βλάψουν ή με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσουν την πρόσβαση σε αυτά , εις βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑ ή τρίτους.
 2. β) Εκτέλεση πράξεων αντίθετες προς τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών της.
 3. γ) Πρόκληση βλάβης στα συστήματα πληροφορικής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τους προμηθευτές του ή τρίτους και/ή εισάγουν ή διαδίδουν ιούς υπολογιστών, επιβλαβείς κώδικες ή λογισμικό ή άλλα συστήματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή αλλοιώσεις σε συστήματα υπολογιστών, ή μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές του περιεχομένου, των προγραμμάτων ή των συστημάτων που είναι προσβάσιμα μέσω των υλικών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή στα πληροφοριακά συστήματα, τα αρχεία και τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών των χρηστών τους, ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου.
 4. δ) Μετάδοση διαφήμισης με οποιοδήποτε μέσο και, ειδικότερα, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όταν η αποστολή της διαφήμισης δεν έχει ζητηθεί ή εγκριθεί από τον παραλήπτη.
 5. ε) Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, για να προωθήσετε, να πουλήσετε, να συμβληθείτε, να αποκαλύψετε διαφημίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΕΤΑΙΡΙΑ,ή να συμπεριλάβει υπερσυνδέσμους στις συγκεκριμένες ή εμπορικές ιστοσελίδες της με την Ιστοσελίδα και / ή το Περιεχόμενο, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 6. στ) Να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το υλικό που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου κατά παράβαση των Γενικών Όρων ή/και των Ειδικών Όρων που διέπουν τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή/και περιεχομένου, και εις βάρος ή με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων άλλων χρηστών ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 7. ζ) Αφαιρέστε ή τροποποιήστε με οποιονδήποτε τρόπο τις προστατευτικές ή ΕΤΑΙΡΙΑ ή τους νόμιμους ιδιοκτήτες της που μπορεί να περιέχουν την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο, ή τα σύμβολα, τα λογότυπα ή τα εμπορικά σήματα που Η ΕΤΑΙΡΙΑ ή τα νόμιμα τρίτα μέρη που κατέχουν τα δικαιώματα ενσωματώνουν τις δημιουργίες τους και που ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία.
 8. (η) Συμπεριλάβετε σε έναν ιστότοπο ή/και εφαρμογές της ευθύνης ή της ιδιοκτησίας σας έναν υπερσύνδεσμο που δημιουργεί ένα παράθυρο ή μια συνεδρία του λογισμικού πλοήγησης που χρησιμοποιείται από έναν χρήστη της ιστοσελίδας σας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή διακριτικών σημείων της ιδιοκτησίας σας και μέσω του οποίου εμφανίζεται ο Ιστότοπος ή/και τα Περιεχόμενα.

 

Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τρίτων, για οποιεσδήποτε ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή της μη συμμόρφωσης, άμεσης ή έμμεσης, των παρόντων Γενικών Όρων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή το σεβασμό της τρέχουσας έννομης τάξης και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο, όταν συμβαίνουν μία ή περισσότερες περιστάσεις που περιγράφονται στην παρούσα ρήτρα.

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ ΧΡΉΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌς ΠΡΌΣΒΑΣΗς

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή των χρηστών για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή πληροφορίες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, για την οποία θα ζητηθεί η επιλογή κωδικού πρόσβασης που επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη (“όνομα” και “κωδικός πρόσβασης”). Το αναγνωριστικό χρήστη μόλις δημιουργηθεί το προφίλ του θα είναι μοναδικό σε όλες τις πλατφόρμες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μοναδική εγγραφή των χρηστών στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προσωπικών Δεδομένων.

Τα εκχωρηθέντα κλειδιά πρόσβασης θα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα, χωρίς να επιτρέπεται η μεταφορά, ακόμη και προσωρινά, σε τρίτους. Υπό την έννοια αυτή, ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει επιμελή χρήση και να κρατήσει μυστικό τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα που έχουν εκχωρηθεί, κατά περίπτωση, για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο χρήστης γνωρίζει ή υποπτεύεται την απώλεια, κλοπή ή χρήση του κωδικού πρόσβασής του από τρίτους, οφείλει να φέρει την εν λόγω περίσταση στην ΕΤΑΙΡΙΑ το συντομότερο δυνατόν. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και τις ζημιές που προκαλούνται από την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου από οποιονδήποτε τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα/α του χρήστη λόγω μη επιμελής χρήσης ή απώλειας τους από τον χρήστη.

 1. ΕΙΔΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎς ΚΑΙ ΚΛΗΡΏΣΕΙς

Διαδικασία καταχώρισης:

Εάν ένας χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί για να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις, τις προσφορές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ στην Ιστοσελίδα της, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε συγκεκριμένα έντυπα σε κάθε περίπτωση, έχοντας να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα πεδία που αναφέρονται ως υποχρεωτικά για την επίτευξη των σκοπών και των σκοπών στους οποίους προορίζεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες για να τα απολαύσετε.

Θα είναι ευθύνη του χρήστη ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε αυτές τις υπηρεσίες (διαγωνισμοί, κληρώσεις, ειδικές προσφορές, κ.λπ.) είναι αληθείς και ενημερωμένες.

Τα δεδομένα υποχρεωτικής συμπλήρωσης καθορίζονται στο ίδιο το έντυπο και η άρνησή τους να τα παράσχουν συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να καταχωρηθούν ως συμμετέχοντες σε αυτά. Μετά τη συμπλήρωση της καταχώρισης και μετά τη συμπλήρωση του αρχικού εντύπου, ενδέχεται να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων πληροφοριών, διασφαλίζοντας ότι, για την επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που Η ΕΤΑΙΡΙΑ συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Οργανικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (LOPD) και τη συμπληρωματική νομοθεσία και έτσι περιλαμβάνεται στην ενότητα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι κανόνες και οι κανόνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες ειδικές προσφορές και ειδικές υπηρεσίες θα καθοριστούν στις Ειδικές Βάσεις και Κανόνες για μία από αυτές.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Όλα τα υλικά και πληροφορίες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Εταιρείας υπόκεινται στους ισχύοντες κανονισμούς για πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία. Τα δικαιώματα επί του υλικού και άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, λογισμικού, διακριτικών σημείων κ.λπ.) ΕΤΑΙΡΙΑ ή, κατά περίπτωση, τρίτα μέρη που έχουν συναινέσει στη μεταφορά τους ΕΤΑΙΡΙΑ. Η εταιρεία κατέχει επίσης τα λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, τομείς και εμπορικά σήματα της ιδιοκτησίας της.

Τα υλικά και οι πληροφορίες που μπορεί να συνεισφέρει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα ή/και στο Η ΕΤΑΙΡΙΑ (φωτογραφία, ήχος, βίντεο, κ.λπ.) πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα της εικόνας και της πνευματικής ιδιοκτησίας (εάν υπάρχουν), ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να υπάρχει έναντι του ΕΤΑΙΡΙΑ ως αποτέλεσμα της χρήσης και διάδοσης του εν λόγω υλικού και πληροφοριών.

Η πρόσβαση, η πλοήγηση, η χρήση, η τοποθεσία ή/και η λήψη υλικών ή/και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου από τον χρήστη, σε καμία περίπτωση δεν θα ΕΤΑΙΡΙΑ ή, κατά περίπτωση, από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Ο χρήστης έχει μόνο ένα αυστηρά προσωπικό και ιδιωτικό δικαίωμα χρήσης, αποκλειστικά για τους σκοπούς της απόλαυσης των υπηρεσιών, που απαγορεύεται αυστηρά τη χρήση του για το κέρδος ή για εμπορικούς σκοπούς. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η διαγραφή, καταστρατήγηση ή χειραγώγηση της ανακοίνωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων και οποιωνδήποτε άλλων ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες τους ενσωματώνονται στο περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες, καθώς και τις τεχνικές συσκευές προστασίας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή / και μηχανισμούς αναγνώρισης που μπορεί να περιέχονται σε αυτό.

Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου για συμπερίληψη, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλες ιστοσελίδες εκτός της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των ιδιοκτητών της Ιστοσελίδας.

Αναφορές σε ονόματα και εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σημεία, είτε ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ είτε σε τρίτους, απαγορεύουν σιωπηρά τη χρήση του χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των νόμιμων ιδιοκτητών της. Σε καμία περίπτωση, εκτός από τη ρητή αντιπροσώπευση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, δεν παρέχει στο χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων ή/και διακριτικών σημείων που περιλαμβάνονται και προστατεύονται από το Νόμο.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας διατηρούνται και, ειδικότερα, απαγορεύεται η τροποποίηση, διόρθωση, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, μετατροπή, κάμψη, υπότιτλος, εκχώρηση, πώληση, ενοικίαση, δανεισμός, δημόσια επικοινωνία ή δυνατότητα πρόσβασης του κοινού μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, τη δεύτερη ή μεταγενέστερη δημοσίευση, να ανεβάζετε αρχεία, ταχυδρομείο, να μεταδίδετε, να χρησιμοποιείτε, να επεξεργάζεστε ή να διανέμετε με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου, στοιχεία, υλικά, πληροφορίες και προϊόντα, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, και να τα συμπεριλάβετε σε διαφορετική ιστοσελίδα, εάν δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά γραπτώς από την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο. ΕΤΑΙΡΙΑ ή, κατά περίπτωση, ο αντίστοιχος κάτοχος των δικαιωμάτων.

Ζημία που προκλήθηκε στην ΕΤΑΙΡΙΑ από την κατάχρηση μη δικών αντικειμένων ή εξαπάτηση κατά την επεξεργασία της ανταλλαγής μπορεί να προκαλέσει ποινικές ενέργειες κατά του χρήστη και ευθύνη για τις ζημίες που προκλήθηκαν, για τις οποίες η ΕΤΑΙΡΙΑ θα είναι αυτή που θα κινήσει αγωγές για την υπεράσπιση της Cedente

Εάν η ενέργεια ή παράλειψη, ενοχή ή αμέλεια, άμεσα ή έμμεσα καταλογίζονται στο χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου που έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ΕΤΑΙΡΙΑ ή τρίτα μέρη, προέρχονται από την Ζημιές, ζημίες, κοινές υποχρεώσεις, έξοδα κάθε είδους, κυρώσεις, αναγκαστικά μέτρα, πρόστιμα και άλλα ποσά που προκύπτουν από ή προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, αγωγή, αγωγή ή διαδικασία, αστική, ποινική ή διοικητική, η Εταιρεία έχετε το δικαίωμα να στοχεύσετε τον εν λόγω χρήστη με όλα τα νόμιμα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και να διεκδικήσετε τυχόν ποσά αποζημίωσης, ηθική αποζημίωση ή ζημία στην εικόνα του, τη ζημία συνέπειας και την απώλεια κέρδους, τη διαφήμιση ή άλλα έξοδα που μπορεί να είναι προς αποκατάσταση, ποσά κυρώσεων ή καταδικαστικών αποφάσεων, τόκους καθυστέρησης, το κόστος χρηματοδότησης όλων των ποσών στα οποία τα ποσά στα οποία το ΕΤΑΙΡΙΑ,τα έξοδα και το ποσό της υπεράσπισης (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των δικηγόρων) σε κάθε διαδικασία κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ για τα παραπάνω αίτια, για ζημίες που προκλήθηκαν λόγω της πράξης ή της παράλειψης της, με την επιφύλαξη της ανάληψης οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών που οφείλονται στο δικαίωμα Εταιρεία.

Οι αξιώσεις που μπορεί να υποβληθούν από το χρήστη σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο θα πρέπει να απευθύνονται στο ταχυδρομικό ταχυδρομείο επικοινωνίας τους (Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213) ή στο email επικοινωνίας σας ([email protected]).

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΙΣΤΟΤΌΠΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

 

α) Εταιρικές Πληροφορίες ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα που αφορούν την ΕΤΑΙΡΙΑ ή τις εταιρείες που απαρτίζουν τον εν λόγω επιχειρηματικό όμιλο, και των οποίων η φύση είναι οικονομική, χρηματοοικονομική ή/ και στρατηγική (εφεξής “Εταιρικές Πληροφορίες”)πραγματοποιούνται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι εταιρικές πληροφορίες έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές, αλλά, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, πραγματικές και μπορούν να δείξουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΙΑ, αυτό δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται ότι είναι ακριβής, πλήρης ή ενημερωμένη, και δεν θα πρέπει να είναι αξιόπιστη σε απόλυτες τιμές.

β) Πληροφορίες που παρέχονται ή δημοσιεύονται από χρήστες ή/και τρίτους

Ο Ιστότοπος ή/και το Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από άλλες πηγές εκτός της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και των ίδιων των Περιεχομένων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη βεβαιότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών ή/και περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 4. “Ευθύνη του χρήστη για χρήση και περιεχόμενο”.

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να εισαγάγει, να αποθηκεύσει ή να διαδώσει μέσω της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή γενικά οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει, σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα να αναπαράγει, να διανέμει, να προσαρμόζει, να αντιγράφει, να διορθώνει ή να το καθιστά διαθέσιμο σε τρίτους. Σημαίνει πληροφορίες, στοιχεία ή περιεχόμενο που λαμβάνει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα και/ ή μέσω των Περιεχομένων, αυτά που λαμβάνονται με οποιοδήποτε μέσο, είτε σχόλια, προτάσεις ή ιδέες, ακόμη και αυτά που περιέχουν βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ήχο, λογισμικό, κλπ. Το περιεχόμενο αυτό θεωρείται ότι μεταβιβάζεται ΕΤΑΙΡΙΑ δωρεάν, για το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα και για όλους, και μπορεί να ΕΤΑΙΡΙΑ εντός των ορίων που καθορίζονται από τους εκτελεστικούς κανονισμούς, χωρίς καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο ή πληροφορίες. Αυτή η μεταφορά σημαίνει εξουσιοδότηση χρήσης της εικόνας του χρήστη, χωρίς αντάλλαγμα, όταν το περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή περιέχει το τελευταίο, για εμπορικούς σκοπούς της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή από τους χρήστες πληροφοριών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο ή που περιέχουν στοιχεία ή περιεχόμενα που ανήκουν σε τρίτους χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως την άδεια για τη χρήση τους.

Λόγω της μεγάλης ποσότητας υλικού που μπορεί να φιλοξενηθεί στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο, είναι αδύνατο από την Η ΕΤΑΙΡΙΑ επαληθεύει την πρωτοτυπία ή τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων στο περιεχόμενο που παρέχεται από τον χρήστη, με το τελευταίο να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλους τους σκοπούς των παραβιάσεων που μπορεί να διαπραχθεί ως αποτέλεσμα της παροχής του εν λόγω περιεχομένου.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να τροποποιήσει το υλικό που παρέχεται από τους χρήστες, προκειμένου να τα προσαρμόσει στις ανάγκες μορφής της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων γενικών όρων, όταν η δημοσίευση του περιεχομένου που γίνεται από τον χρήστη είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε συγκεκριμένο διαγωνισμό ή προώθηση, ή, κατά περίπτωση, των ειδικών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή / και του Περιεχομένου, οι Ειδικοί Όροι θα είναι προτιμότερη σε κάθε περίπτωση που καθορίζεται στις κανονιστικές βάσεις του διαγωνισμού ή της προώθησης και / ή ειδικές πολιτικές χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας, υπό την παρούσα Γενική Προϋποθέσεις ως συμπληρωματικές προς τα παραπάνω.

 1. ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΥΠΕΡ-ΣΥΝΔΈΣΕΙς ΠΡΟς ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Ο χρήστης που θέλει να εισαγάγει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους από τις δικές του ιστοσελίδες προς την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο της Εταιρείας πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω, χωρίς άγνοια τους αποφεύγει την ευθύνη που προκύπτει από την παραβίαση τους:

 1. Ο σύνδεσμος ή ο υπερσυνδέσμος θα συνδέεται μόνο με την “αρχική σελίδα” ή την αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας, αλλά δεν μπορείτε να την αναπαραγάγετε με οποιονδήποτε τρόπο (“inline”, “links”, “deep-links”, “browser” ή “border environment”, αντίγραφο κειμένων, γραφικών κ.λπ.).
 2. Σε κάθε περίπτωση θα απαγορεύεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ισχύει ανά πάσα στιγμή, να δημιουργεί «πλαίσια» ή πλαίσια οποιουδήποτε είδους που περιβάλλουν την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο ή επιτρέπουν την εμφάνιση μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου μέσω διευθύνσεων Διαδικτύου διαφορετικών από εκείνες της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου και, σε κάθε περίπτωση, όταν επιτρέπουν την εμφάνιση στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου σε συνδυασμό με περιεχόμενο εκτός της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου με τον τρόπο αυτό: i) παρακινεί ή ενδέχεται να παραπλανήσει, παραπλανήσει ή παραπλανήσει τους χρήστες ως προς την πραγματική προέλευση των στοιχείων που εμφανίζονται ή των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται· ii) συνιστά πράξη αθέμιτης σύγκρισης ή απομίμησης· (iii) χρησιμεύουν για να επωφεληθούν από τη φήμη του εμπορικού σήματος και το κύρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ? ή, (iv) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Καμία ψευδής, ανακριβής ή ανακριβής δήλωση ή ένδειξη σχετικά με την ΕΤΑΙΡΙΑ,τους υπαλλήλους της, τους πελάτες της ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει δεν θα γίνεται από τη σελίδα ή/και την εφαρμογή που εισάγει τον σύνδεσμο.
 4. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκφράζεται ή υπονοείται στη σελίδα ή/ και την εφαρμογή όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος που η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την εισαγωγή του συνδέσμου ή ότι με άλλο τρόπο χρηματοδοτεί, συνεργάζεται, επαληθεύει ή εποπτεύει τις υπηρεσίες του αποστολέα.
 5. Η χρήση οποιουδήποτε λεκτικού σήματος, γραφικού ή μεικτού ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού ΕΤΑΙΡΙΑ στη σελίδα του αποστολέα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από το νόμο ή ΕΤΑΙΡΙΑ και υπό την προϋπόθεση ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέπεται άμεση σύνδεση με την Ιστοσελίδα και / ή το Περιεχόμενο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα.
 6. Η σελίδα ή/και η εφαρμογή που καθιερώνει το σύνδεσμο ή τον υπερσύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνονται πιστά με το νόμο και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διαθέτουν ή να συνδέουν με δικό ή τρίτο περιεχόμενο που: i) είναι παράνομες, επιβλαβείς ή αντίθετες προς την ηθική και το καλό τελωνειακό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του πορνογραφικού, βίαιου, ρατσιστικού, κ.λπ.)· ii) να προκαλέσει ή να προκαλέσει τον χρήστη στην ψευδή πεποίθηση ότι η Η ΕΤΑΙΡΙΑ προσυπογράφει, υποστηρίζει, τηρεί ή με οποιονδήποτε τρόπο υποστηρίζει τις ιδέες, τις εκδηλώσεις ή τις εκφράσεις του αποστολέα, νόμιμες ή παράνομες. iii) είναι ακατάλληλες ή άσχετες με τη δραστηριότητα του ΕΤΑΙΡΙΑ σε προσοχή στον τόπο, το περιεχόμενο και τη θεματική της ιστοσελίδας και / ή την εφαρμογή του αποστολέα
 7. Η εξουσιοδότηση εισαγωγής συνδέσμου ή υπερσυνδέσμου δεν προϋποθέτει, σε καμία περίπτωση, συγκατάθεση για την αναπαραγωγή COMPAÑÍAτων οπτικών και λειτουργικών πτυχών (“εμφάνιση και αίσθηση”) οποιασδήποτε Ιστοσελίδας ή/και Εταιρικού Περιεχομένου. Ειδικότερα, η εξουσιοδότηση για την εισαγωγή υπερσυνδέσμων προς την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο θα εξαρτάται από το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Ο ιστότοπος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο υπερσύνδεσμος δεν θα περιέχει παράνομες πληροφορίες ή περιεχόμενο, αντίθετα προς την ηθική και την καλή τελωνειακή και δημόσια τάξη, ούτε θα περιέχει περιεχόμενο αντίθετο προς οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
 8. Σε καμία περίπτωση η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των ΕΤΑΙΡΙΑ και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής στην οποία είναι εγκατεστημένη, ούτε η αποδοχή και έγκριση από το ΕΤΑΙΡΙΑ του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί που διατίθενται στο κοινό.

Teh Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται να παράσχει τους λόγους για το αίτημα αυτό, να αφαιρεθεί οποιοσδήποτε σύνδεσμος ή υπερσύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο, να είναι υποχρεωμένος να είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή που δημοσιεύει τον σύνδεσμο για να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή του.

ΧΡΗΣΗ “COOKIES”

Ο κάτοχος αυτού του Περιεχομένου ενημερώνει τους χρήστες ότι μπορούν να χρησιμοποιούν “cookies” όταν ένας χρήστης περιηγείται στο Περιεχόμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των “cookies” από εμάς στο έγγραφο της Πολιτικής cookies.

Εγγυήσεις

Teh Εταιρεία δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και της κατάστασης της τεχνολογίας που διαθέτει, για να διασφαλίσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου και να αποτρέψει την ύπαρξη και μετάδοση ιών και άλλων επιβλαβών ή κακόβουλων συστατικών στους χρήστες. Εάν ο χρήστης αντιληφθεί την ύπαρξη οποιασδήποτε παράνομης, παράνομης, αντίθετης προς τους νόμους ή που θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΙΑ ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Ευθύνες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαλλάσσεται από κάθε είδους ευθύνη για ζημίες σε οποιαδήποτε έννοια και φύση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Λόγω της αδυναμίας ή των δυσκολιών σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο, διακοπές της υπηρεσίας, καθυστερήσεις, σφάλματα, δυσλειτουργία του ίδιου, ανεξάρτητα από τον τύπο της σύνδεσης ή των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
 2. Για τη διακοπή, αναστολή ή ακύρωση της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο, καθώς και από τη διαθεσιμότητα και συνέχεια της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου ή των υπηρεσιών ή/και στοιχείων αυτής, όταν αυτό οφείλεται στη διακοπή της τεχνικής υπηρεσίας συντήρησης της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή σε αιτία πέραν του πεδίου ελέγχου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή σε αιτία πέραν του πεδίου ελέγχου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή σε αιτία πέραν του πεδίου ελέγχου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή σε αιτία πέραν του πεδίου ελέγχου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου, ή σε αιτία πέραν του πεδίου ελέγχου της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου ΕΤΑΙΡΙΑ,ή για τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών.
 3. Για εσκεμμένες ή ένοχες ενέργειες του χρήστη, ή που έχουν την προέλευσή τους σε αιτίες ανωτέρας βίας και οποιαδήποτε άλλη που διαφεύγει του ελέγχου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 4. Με επιθέσεις των λεγόμενων «χάκερ» ή τρίτων που ειδικεύονται στην ασφάλεια ή την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει υιοθετήσει όλα τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητές της.
 5. Για ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, κοινοποιούνται, φιλοξενούνται, μεταδίδονται, εμφανίζονται ή προσφέρονται από τρίτους εκτός του ΕΤΑΙΡΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, μέσω ενός δικτυακού τόπου που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός υπάρχοντος συνδέσμου σε αυτό το site.
 6. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιά στο λογισμικό ή το υλικό του χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στο Περιεχόμενο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τη χρήση των πληροφοριών ή στοιχείων ή εφαρμογών που περιέχονται σε αυτήν.
 7. Για την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της ή/και στο Περιεχόμενο, ούτε για άμεσες ή έμμεσες ζημίες σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν.

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και το Περιεχόμενο θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται στην ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσα ή έμμεσα, για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους ή, κατά περίπτωση, τους Ειδικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αιτία, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κέρδους. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις παραβάσεις που μπορεί να προκύψουν ή για τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και / ή το Περιεχόμενο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,που απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση ή δικαστική αγωγή, δικαστική ή εξωδικαστική, που κινείται από τρίτους κατά της ΕΤΑΙΡΙΑς ή κατά του χρήστη με βάση τη χρήση από την εταιρεία της υπηρεσίας, ή για τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν αποσταλεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ με οποιοδήποτε μέσο. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλα τα έξοδα, τα έξοδα και τις αποζημιώσεις που προκύπτουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ σε σχέση με τέτοιες αξιώσεις ή νομικές ενέργειες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θέτει στη διάθεση των χρηστών μια σειρά από συνδέσμους, πανό ή άλλους συνδέσμους που μπορεί να δώσουν στο χρήστη πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Η πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω τέτοιων συνδέσεων ή “συνδέσμων” θα είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, χωρίς να είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ υπεύθυνη, σε κάθε περίπτωση, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες χρήσεις ή δραστηριότητες.

Δεδομένης της πολύ “μη εδαφικής” φύσης που είναι εγγενής στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή/και το Περιεχόμενο είναι επιλέξιμα ή διαθέσιμα εκτός της επικράτειας της Ισπανίας. Εάν οποιοδήποτε ή το σύνολο του περιεχομένου ή των στοιχείων που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα ή/και στο Εταιρεία θεωρούνται παράνομες σε άλλες χώρες, η πρόσβαση και η χρήση από τους χρήστες απαγορεύεται και, εάν συμβούν, θα είναι αποκλειστικά υπό την ευθύνη των χρηστών, υπό την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους των χωρών αυτών.

Γενικά

Η πρόσβαση, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου έχουν, καταρχήν, αόριστη διάρκεια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Γενικούς Όρους, τους Ειδικούς Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία ανά πάσα στιγμή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί, ωστόσο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να αναστείλει, να αρνηθεί ή να περιορίσει μόνιμα την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της και / ή το Περιεχόμενό της, να προβεί σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει κατάλληλες για την Ιστοσελίδα και / ή το Περιεχόμενο, στις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που προσφέρονται, στην παρουσίαση ή την τοποθεσία τους, καθώς και στους Γενικούς Όρους. Όλα αυτά χωρίς να συνεπάγεται καμία αποζημίωση για τον χρήστη.

Οποιαδήποτε διάταξη ή διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων που είναι ή συσσωρεύεται παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή θα αποκλείεται και θα θεωρείται ανεφάρμοστη ως προς την εν λόγω παρανομία, αναπηρία ή μη εκτελεστότητα, και αντικαθίσταται από άλλη που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη με την ανωτέρω, αλλά η οποία δεν επηρεάζει ή θίγει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται από οποιαδήποτε παράνομη ρήτρα ή διάταξη, η οποία αποκλείεται από οποιαδήποτε παράνομη ρήτρα ή διάταξη, η οποία δεν θίγει ή θίγει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται εκτός οποιασδήποτε παράνομης ρήτρας ή διάταξης, η οποία αποκλείεται στο περιθώριο οποιασδήποτε παράνομης ρήτρας ή διάταξης, οι οποίες δεν θίγουν ούτε θίγουν τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται από οποιαδήποτε παράνομη ρήτρα ή διάταξη, η οποία αποκλείεται στο περιθώριο τυχόν παράνομων διατάξεων, οι οποίες εξαιρούνται από οποιεσδήποτε άλλες παράνομες διατάξεις ή διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται στο περιθώριο τυχόν παράνομων διατάξεων, οι οποίες εξαιρούνται από τυχόν παράνομες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται από τις λοιπές διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται ή θίγουν τις άλλες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται από τις άλλες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται ή θίγουν τις άλλες διατάξεις, οι οποίες εξαιρούνται από τα περιουσιακά στοιχεία των , άκυρη ή μη χρησιμοποιήσιμη και παραμένει, αντιθέτως, πλήρως σε ισχύ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ αποκλείει κάθε είδους εγγύηση και, ως εκ τούτου, είναι απαλλαγμένη από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τα σημεία που εκφράζονται παραπάνω.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε αυτή την Ιστοσελίδα ή/και μέσω του Περιεχομένου θα θεωρούνται ότι μεταφέρονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ δωρεάν.

Το email ή το email θα θεωρούνται ως έγκυρο μέσο για τους σκοπούς της υποβολής παραπόνων για λόγους περιεχομένου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πάνε γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213; ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξυπηρέτησης πελατών([email protected]).

Αποποίηση

Εξυπηρέτησης πελατών:

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 617085567
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Ώρες διαθέσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 15:00 και από τις 17:00 έως τις 19:00.

Η ιστοσελίδα “Higea CBD” ανήκει στον Jorge del Barrio

CIF: 09348205Q

Νομική Σημείωση Σύνδεση με την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. /https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Όροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής “όροι χρήσης”) καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές της Higea CBD (εφεξής “η Υπηρεσία”)

Η χρήση της Υπηρεσίας αποδίδει το χρήστη της Υπηρεσίας (εφεξής “ο Χρήστης”) και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση της Υπηρεσίας.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει:

 • Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και κατανοήσει τι ορίζεται εδώ.
 • Αυτό προϋποθέτει όλες τις υποχρεώσεις εδώ.
 • Είστε νόμιμης ηλικίας και έχετε επαρκή νομική ικανότητα να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Η αποδοχή σας από τους Χρήστες θα είναι ένα προ-βήμα και απαραίτητο για τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο ιδιοκτήτης της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων Χρήσης που, μόλις τεθεί σε ισχύ, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Χρήστη για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.
 1. Κάτοχος υπηρεσίας

Ιδιοκτήτης και ιδιοκτήτης της υπηρεσίας της ιστοσελίδας “Higea CBD” είναι ο Jorge del Barrio, με διεύθυνση στην Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Αστούριες), ΤΠ 33213· με [email protected]διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχεται με NIF 09348205Q.

 1. Ανάγκη εγγραφής

Αν και για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα δεν θα είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο Χρήστη, προκειμένου να κάνετε αγορές είναι απαραίτητο να εγγραφείτε εκ των προτέρων, καθώς και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies.

Τα δεδομένα που εισάγονται από τον Χρήστη πρέπει να είναι ακριβή, ενημερωμένα και αληθή. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα είναι υπεύθυνος ανά πάσα στιγμή για την επιμέλεια του κωδικού πρόσβασής του, υποθέτοντας αναλόγως τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την κακή χρήση του, καθώς και τη μεταφορά, αποκάλυψη ή απώλειά τους, και θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την ιστοσελίδα (“Higea CBD”) μέσω των καναλιών επικοινωνίας του σε περίπτωση που έχει λόγους να πιστεύει ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές ή/και η χρήση της Υπηρεσίας που εκτελείται με τον κωδικό πρόσβασης ενός Εγγεγραμμένου Χρήστη θα θεωρείται ότι γίνεται από τον εν λόγω Χρήστη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την εν λόγω πρόσβαση και χρήση.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης συναινεί στο να γίνουν τα δεδομένα τους μέρος του αρχείου “Higea CBD” και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου.

 1. Κανόνες για τη χρήση της υπηρεσίας

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, της ηθικής, της δημόσιας τάξης και των παρόντων Όρων Χρήσης. Είναι επίσης υποχρεωμένη να κάνει την κατάλληλη χρήση της Υπηρεσίας και να μην την χρησιμοποιεί για παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν οποιονδήποτε κανόνα της έννομης τάξης.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην μεταδίδει, εισάγει, διαδίδει και δεν διαθέτει σε τρίτους, οποιοδήποτε υλικό και πληροφορία (προϊόντα, αντικείμενα, δεδομένα, περιεχόμενο, μηνύματα, σχέδια, αρχεία ήχου και εικόνας, φωτογραφίες, λογισμικό κ.λπ.) που αντιβαίνουν στο νόμο, την ηθική, τη δημόσια τάξη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για παράδειγμα και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει ή δεν είναι αποκλειστικό, ο Χρήστης δεσμεύεται:

 1. Μην εισάγετε ή διαδίδετε περιεχόμενο ή προπαγάνδα ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού χαρακτήρα, απολογίας της τρομοκρατίας ή που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 2. Μην διαδίδετε, μεταδίδετε ή διαθέτετετε σε τρίτους οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, στοιχείου ή περιεχομένου που παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και δημόσιες ελευθερίες που αναγνωρίζονται συνταγματικά και σε διεθνείς συνθήκες.

Iii.. Μην διαδίδετε, μεταδίδετε ή διατίθεται σε τρίτους οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, στοιχείου ή περιεχομένου που συνιστά παράνομη ή αθέμιτη διαφήμιση.

 1. Μην μεταδίδετε αυτόκλητες ή εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “δομές πυραμίδας”, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης, εκτός από εκείνες τις περιοχές (όπως οι εμπορικοί χώροι) που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
 2. Μην εισάγετε ή διαδίδετε ψευδείς, παραπλανητικές, ασαφείς ή ανακριβείς πληροφορίες και περιεχόμενο κατά τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να παραπλανήσει τους αποδέκτες των πληροφοριών.
 3. Μην προσποιείστε άλλους Χρήστες της Υπηρεσίας ή μεταδίδετε δεδομένα πρόσβασης λογαριασμού ή κωδικό πρόσβασης σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση της “Higea CBD”.

Vii. Μην διαδίδετε, μεταδίδετε ή τενάτεξτε σε τρίτους οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, στοιχείου ή περιεχομένου χωρίς την άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να εμπίπτουν στις εν λόγω πληροφορίες, στοιχείο ή περιεχόμενο.

Viii. Μην διαδίδετε, μεταδίδετε ή τενάστε στη διάθεση τρίτων οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, στοιχείου ή περιεχομένου που συνιστά παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Μην διαδίδετε, μεταδίδετε ή διατίθεται σε τρίτους φωτογραφίες ή τυχόν αναπαραστάσεις ή εικόνες ανηλίκων.
 2. Μην διαδίδετε ή δημοσιοποιήσετε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν που μπορεί να επηρεάσει την υγεία του ατόμου (που παρουσιάζουν αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις κ.λπ.) ούτε μπορούν να διαδοθούν ή να δημοσιοποιηθούν προϊόντα που περιέχουν ψυχοτρόπες ή ναρκωτικές ουσίες.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να κρατήσει αβλαβή “Higea CBD” και Jorge del Barrio κατά κάθε πιθανή αξίωση, πρόστιμο, ποινή ή κύρωση που μπορεί να υποχρεωθεί να φέρει ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Χρήστη να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω κανόνες χρήσης, διατηρώντας, εκτός από την “Higea CBD” και Jorge del Barrio το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για ζημίες που αντιστοιχούν.

 1. Εξαίρεση χρηστών

Η Higea CBD διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει τη χρήση της Υπηρεσίας, είτε προσωρινά είτε οριστικά, σε οποιονδήποτε Χρήστη παραβιάζει οποιονδήποτε από τους κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, το νόμο ή την ηθική. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Higea CBD μπορεί επίσης να αποκλείσει τους Χρήστες και ακόμη και να σταματήσει να παρέχει την Υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει όταν κρίνει σκόπιμο να βελτιώσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή/και άλλων χρηστών της Υπηρεσίας.

 1. Αποκλεισμός από την ευθύνη

Η εταιρεία εξαιρείται από τη χρήση εκτός της προβλεπόμενης και υποδεικνυόμενης στην επισήμανση, συσκευασία και καταχώριση των αντικειμένων προς πώληση ή πώληση μέσω αυτής της ιστοσελίδας, επομένως η “Higea CBD” και ο Jorge del Barrio δεν θα είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, ή επικουρικά, για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τη χρήση αντικειμένων και προϊόντων και τις δραστηριότητες χρηστών ή/και τρίτων.

Για παράδειγμα, και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται, η “Higea CBD” και ο Jorge del Barrio δεν ευθύνονται για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από:

 1. α) Η χρήση, πώληση ή διευκόλυνση προϊόντων ή αντικειμένων που διατίθενται στο εμπόριο ή διαφημίζονται σε αυτή τη σελίδα εκτός της χρήσης που ορίζεται στην επισήμανση, τη συσκευασία ή την περιγραφή του παρόντος δικτυακού τόπου.
 2. β) Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι απόψεις και οι εκδηλώσεις οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτων ή οντοτήτων που κοινοποιούνται ή εμφανίζονται μέσω της ιστοσελίδας.
 3. γ) Η χρήση που μπορούν να κάνουν οι Χρήστες του υλικού της ιστοσελίδας, απαγορεύεται ή επιτρέπεται, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής και/ ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικές πληροφορίες, το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή τρίτων.
 4. δ) Η διεξαγωγή πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομης διαφήμισης.
 5. (ε) Οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων χρήστη λόγω μη καταλογιστέων στην Υπηρεσία,
 6. στ) Πρόσβαση ανηλίκων στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία.
 7. ζ) Μη διαθεσιμότητα, σφάλματα, αποτυχίες πρόσβασης και έλλειψη συνέχειας της Υπηρεσίας.
 8. η) Βλάβες ή συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε επικοινωνίες, διαγραφή ή ελλιπείς μεταδόσεις.
 9. (i) Μη λειτουργικότητα ή προβλήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το Χρήστη.

Η “Higea CBD” και ο Jorge del Barrio θα είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο για τον Χρήστη των Υπηρεσιών που παρέχει στον εαυτό της και το περιεχόμενο που προέρχεται άμεσα και ταυτίζεται με τα πνευματικά τους δικαιώματα, περιορίζοντας, το πολύ, το ποσό των ποσών που λαμβάνονται απευθείας από τον Χρήστη από την “Higea CBD” και τον Jorge del Barrio, αποκλείοντας σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για έμμεσες ζημίες ή για απώλεια κέρδους.

Κάθε ισχυρισμός ή διαμάχη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των χρηστών της Υπηρεσίας πρέπει να επιλυθεί μεταξύ τους, αναγκάζοντας τους εαυτούς τους να διατηρήσουν “Higea CBD” και Jorge del Barrio εντελώς αλώβητη, με την επιφύλαξη της οποίας “Higea CBD” και Jorge del Barrio θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τους χρήστες μια άμεση και ικανοποιητική λύση μέσω της εξυπηρέτησης πελατών τους.

 1. Περιεχόμενο και υπηρεσίες που συνδέονται μέσω της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει συσκευές τεχνικής σύνδεσης, καταλόγους, ακόμα και εργαλεία αναζήτησης που επιτρέπουν στο Χρήστη να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες και πύλες (στο εξής, “Συνδεδεμένες τοποθεσίες”).

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η πρόσβαση στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες θα είναι με δική του ευθύνη και απαλλάσσει την “Higea CBD” και τον Jorge del Barrio από οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών των Συνδεδεμένων Τοποθεσιών. Ομοίως, ο Χρήστης απαλλάσσει την “Higea CBD” και τον Jorge del Barrio από κάθε ευθύνη για την τεχνική διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή/και την ειλικρίνεια των υπηρεσιών, πληροφοριών, στοιχείων ή/και περιεχομένων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο Χρήστης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η “Higea CBD” και ο Jorge del Barrio θα είναι υπεύθυνοι μόνο για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Τοποθεσίες στο βαθμό που έχετε αποτελεσματική γνώση της αδικοπραξίας και δεν έχετε απενεργοποιήσει τη σύνδεση με τη δέουσα επιμέλεια. Σε περίπτωση που ο Χρήστης κρίνει ότι υπάρχει Συνδεδεμένος Ιστότοπος με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, μπορεί να ειδοποιήσει την “Higea CBD” και τον Jorge del Barrio μέσω των μέσων επικοινωνίας, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτή η επικοινωνία να συνεπάγεται την υποχρέωση κατάργησης του αντίστοιχου συνδέσμου.

Σε καμία περίπτωση, η ύπαρξη συνδεδεμένων τοποθεσιών δεν θα πρέπει να προϋποθέτει την επισημοποίηση συμφωνιών με τους υπεύθυνους ή τους ιδιοκτήτες τους, ούτε τη σύσταση, προώθηση ή ταυτοποίηση της “Higea CBD” και του Jorge del Barrio με τις εκδηλώσεις, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται. “Higea CBD” και Jorge del Barrio δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Χώρων και, ως εκ τούτου, δεν είναι υπεύθυνοι άμεσα ή έμμεσα για τις ζημίες που προκαλούνται από την παρανομία, την ποιότητα, ξεπερασμένη, μη διαθεσιμότητα, σφάλμα και την αχρηστία του περιεχομένου ή / και των υπηρεσιών των Συνδεδεμένων Χώρων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία που δεν αποδίδεται άμεσα στην “Higea CBD” και Jorge del Barrio.

 1. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας στα έργα, τις προστατευόμενες υπηρεσίες και κάθε περιεχόμενο ή στοιχεία στα οποία ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία (το “Περιεχόμενο της Υπηρεσίας”). Ο Χρήστης δεν θα αποκτήσει για τη χρήση της Υπηρεσίας δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ούτε άδεια χρήσης τέτοιων στοιχείων.

Πρόκειται για περιεχόμενα υπηρεσιών, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, εικονίδια, τεχνολογία, λογισμικό, βάσεις δεδομένων και άλλο οπτικοακουστικό ή ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και γραφιστική και πηγαίο τους κώδικες που χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία. Αυτή η απαρίθμηση γίνεται ως παράδειγμα και παράδειγμα, δεν περιορίζονται.

Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κινουμένων σχεδίων, τα αρχεία βίντεο, το λογισμικό και η εμφάνιση της ιστοσελίδας Higea CBD προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν νόμιμα για εμπορική χρήση, ούτε να τροποποιηθούν ή να εισαχθούν σε άλλους δικτυακούς τόπους χωρίς τη ρητή άδεια των ιδιοκτητών τους.

Ο Ιδιοκτήτης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων που εμπίπτουν στα προϊόντα ή αντικείμενα και υπηρεσίες που προστατεύονται και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων προστατεύονται από πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία που ενσωματώνει στην ιστοσελίδα.

 1. Higea CBD ιστοσελίδα αποστολή υπηρεσία

Έξοδα αποστολής για προϊόντα της ιστοσελίδας higea CBD:

 • Κόστος αποστολής στη Χερσόνησο, την Πορτογαλία και την Ανδόρα: 6 ευρώ.
 • Κόστος αποστολής προς Βαλεαρίδες Νήσους: 15 ευρώ.
 • Κόστος αποστολής για τα Κανάρια Νησιά, Θέουτα και Μελίλια: 30 ευρώ.
 • Κόστος αποστολής για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και το Βέλγιο: 15 ευρώ.

 1. Ακυρότητα και αναποτελεσματικότητα των ρητρών

Εάν οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη ή αναποτελεσματική, η εν λόγω ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα θα επηρεάσει μόνο την εν λόγω διάταξη ή το τμήμα της που είναι άκυρη ή αναποτελεσματική, υφίστανται τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οτιδήποτε άλλο, με την εν λόγω διάταξη να θεωρείται ότι είναι εν όλω ή εν μέρει ως μη συμπεριλαμβανόμενη.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της “Higea CBD” και του Jorge del Barrio και του Χρήστη, ο τελευταίος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων που αντιστοιχεί στη διεύθυνση του Jorge del Barrio ή ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του Χρήστη.

Αποποίηση ευθυνών σε περίπτωση παραπόνων και μέσων επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ή να αγοράσετε στο Higea CBD παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε με το Mail: Κάλε Μανόλο Κουέρος, 2-5oΑ. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επαφών: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 617085567

Βοήθεια:Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις στις σελίδες βοήθειας

Εξυπηρέτηση Πελατών: Εάν έχετε απορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας ή των προϊόντων της Higea CBD, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών. Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 15:00 και από τις 17:00 έως τις 19:00.

Εάν είστε κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να αναφέρετε την εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στέλνοντας μια Ειδοποίηση Αξίωσης Παραβίασης (NOCI) στο Πρόγραμμα Ποιότητας Higea CBD.

Στοιχεία του αναθέτοντος φορέα και του υπεύθυνου

Υπηρεσία παροχής: Higea CBD

Κοινωνικό όνομα: Χόρχε ντελ Μπάριο

Επωνυμία εταιρείας: Higea CBD

NIF: 09348205Q

Διεύθυνση: Κάλε Μανόλο Κουέρος, 2-5oΑ. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Γκιγιόν (Αστούρια). Ταχυδρομικός κώδικας 33213

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επαφών: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 617085567

Νομική ειδοποίηση και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

simbolo higea
μέθοδοι πληρωμής
DMCA.com Protection Status

//

Τα κοινωνικά μας δίκτυα

simbolo higea

Ειδοποίηση καταναλωτή

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ή πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τοπική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Μιλήστε με ένα γιατρό πριν από τη χρήση, εάν έχετε μια σοβαρή ιατρική κατάσταση ή αν χρησιμοποιείτε συνταγογραφούμενα φάρμακα. Θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός γιατρού πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος κάνναβης. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί από το FDA. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να ακολουθήσετε την Πολιτική Απορρήτου και όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που εκτυπώνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Suscríbete y recibe un
10%DE DESCUENTO

Suscríbete y recibe un

10%DE DESCUENTO

Sólo por suscribirte a la lista de correo, recibirás inmediatamente un código descuento de un 10% para tu próxima compra

¡Te ha suscrito correctamente! Recibirás tu descuento en el correo electrónico que nos has dado.

0
Tu compra
Abrir chat